You can follow us on instagramfacebook and youtube.

For information on organizing activity with us click here.

SAPP_M2Zaynep Kaynar
SAPP (Sleeping: A Performative Process)
7.3.—31.3.2024
Avajaiset / Opening 7.3.2024 18:00-20:00

Since 2018, the SAPP (Sleeping: A Performative Process) project dives into the world of writing, seeing it as a vital tool that links our minds and bodies in a holistic way. In this project, drawing takes center stage, acting as an early form of writing with a function similar to studying language through gestures in the context of visual literacy.

Unlike written language, where letters might lose their meaning across language barriers, visual language rises above cultural and linguistic differences. At the beginning of the SAPP, the artist created a unique set of alphabetical system derived from body movements during sleep.

Inspired by ancient alphabetical systems and the typographic interventions in the public places in Finland,  the artist has been creating artworks using the SAPP alphabet aiming to document abstract thinking process and narrate unpredictable personal events such as moving to a new country, integrating into a new society, battling with financial fluctuations and unemployment while trying to adapt to a new culture, and learning Finnish.

The artworks of this series, presented with a subjective narration of sleepless nights, were on display in exhibitions between 2021-2023. In this exhibition at Myymälä2, Zeynep Kaynar challenges herself to reconsider the narrative potential of the series to produce site-specific artworks at the gallery space.

This exhibition is supported by SAHA Association and Fat Lizard


FIN

Vuonna 2018 alkanut SAPP (Sleeping: A Performative Process) -projekti sukeltaa kirjoittamisen maailmaan, nähden sen välttämättömänä työkaluna, joka yhdistää mielemme ja kehomme kokonaisvaltaisesti. Tässä projektissa piirtäminen nousee keskiöön, toimien varhaisena kirjoittamisen muotona, jonka tehtävä on samankaltainen kuin kielen opiskelu eleiden kautta visuaalisen lukutaidon yhteydessä.

Toisin kuin kirjoitettu kieli, jossa kirjaimet saattavat menettää merkityksensä kielimuurien yhteydessä, visuaalinen kieli ylittää kulttuurilliset ja kielelliset eroavaisuudet. SAPP -projektin alussa taiteilija loi ainutlaatuisen aakkosjärjestelmän, joka perustuu kehon liikkeisiin unen aikana.

Inspiraationa ovat olleet antiikin aakkostojärjestelmät ja typografiset interventiot julkisilla paikoilla Suomessa. Keynar on luonut taideteoksia käyttäen SAPP-aakkostoa tavoitteenaan dokumentoida abstraktia ajatteluprosessia ja kertoa ennakoimattomista henkilökohtaisista tapahtumista, kuten uuteen maahan muuttamisesta, sopeutumisesta uuteen yhteiskuntaan, taistelusta taloudellisten muutoksien ja työttömyyden kanssa samalla yrittäen sopeutua uuteen kulttuuriin ja opetellen suomenkieltä.

Sarjan taideteokset esitetään subjektiivisena kertomuksena unettomista öistä. Teokset olivat esillä useammassa näyttelyssä vuosina 2021-2023. Myymälä2-gallerian näyttelyssä Zeynep Kaynar haastaa itsensä uudelleenajattelemaan sarjan narratiivista potentiaalia tuottamalla paikkasidonnaisia taideteoksia galleriatilaan.

Näyttelyä tukee Fat Lizard

Facebook event 

f-min

 

 

 

 


 

 

 

-web-Poisonous Meadow

by Saddam Jumaily
9.3.-31.3.2024
Myymälä2 pop-up gallery, Katariinankatu 4, Helsinki

Avajaiset/ Opening 8.3.2024 18:00 – 20:00

Myymälä2 is pleased to present “Poisonous Meadow” with brand new artworks by Saddam Jumaily. The exhibition’s premise is to portray the darker side of the extremist authority of religious leaders, and the politicisation and abuse of religion in Middle Eastern societies such as Iraq, Afghanistan and Iran. In a very incisive way, the exhibition pretends to push us to sense the concrete and internal moral decay of religious thinking.

Jumaily paintings represent the many aspects of how religion’s role in destroying lives and distorting societies by curbing freedom, especially for women, whose civil freedoms and human rights will be considered a vital test for a free society. In this sense, and intending to contribute to the unavoidable discussion towards women’s equality, the exhibition’s opening timely coincides with the worldwide celebration of International Women’s Day on the 8th of March.

Jumaily has been witness to the deterioration of Middle Eastern societies under the weight of political religion and the repression towards women, resulting in their absence from public life despite growing efforts of engagement of civil society, particularly women and a new wave of youth feminist civil society. In this charged context, Jumaily cannot stay silent, his paintings feel obliged to be charged with critical reflection and fearless audacity. He demonstrates the deep relationships between images, politics, and power. He recognises that artists have to manage extraordinary balancing acts, not merely as acts of survival or confrontation with reality but also as analysis and crude nerve to speak out.

Jumaily is openly critical of the state of affairs in the region. He says; “Many intellectuals and artists in the Middle East do not dare to criticise religious authorities and don’t believe that the dogmas of the fundamentalist clergy are the origins both of their societies and their own ruin. Their religious power appears to ignorant believers to be a kind of meadow, but in reality, it is a poisonous meadow”.

The exhibition curator, Ramiro Camelo, concludes: “With this exhibition, Jumaily again tries to ignite a sort of furious state of mind. Indeed, when looking at this new body of work I could conclude, that he opposes vehemence against vehemence, pathos against pathos, flames against flames. It cannot be denied that the relentless heat he produces burns.”

Artist’s Bio:
Saddam Jumaily (1974) Basra, Iraq. He earned a BA in Visual Arts, in 2000 (Painting) and MFA in 2005 (Painting) from Basra University College of Fine Arts, Iraq.
Solo exhibitions: “Room without corner–or no angel cell”, Galleria Huuto, Helsinki (2022); “I’m possible”, Porvoon Taidehalli, Porvoo, Finland (2022); “My mother’s name”, with Kholod Hawash, Galleria Ars Libera, Kuopio, Finland (2020); “What happens always”, Boushahri Art Gallery, Kuwait (2018); “Inkography”, Dar Al-Anda Gallery, Amman, Jordan (2017); “Dialogue degree zero II, Art Sawa, Dubai (2014); Daily life, Orfali Gallery, Amman, Jordan (2013) and “Household tunes”, Dar al-anda Gallery, Amman, Jordan (2011).
Group exhibitions selection: “Sharjah Biennial 15”, UAE (2023); “Middle East project”, Theatre Academy, University of the Arts, Helsinki, Finland (2021); “Object of Imagination”, Jordan National Gallery of Fine Arts (2019); Art Dubai (2016); Beirut art fair (2015); Iraqi Art, Qatara Center, Al Ain, UAE(2013); and Contemporary Iraqi art, Sultan Bin Ali Owais Establishment, Dubai, UAE (2012).
He has been a resident of Perpetuum Mobile (PM) Safe Heaven Helsinki, hosted by Artists at Risk (AR) – the Saari Residence Kone Foundation/Saastamoinen Foundation.
He has been awarded The Rescue Fund Scholarship. The Institute of International Education,
Washington, USA (2015); Expert Young Artists’ Award, Iraqi Visual Artists Society, Baghdad, Iraq. (2008); The annual contest of Ishtar -Young Artists, Visual Art Iraqi Association– Baghdad, Iraq. (2008) and The State Incentive Award, Ministry of Culture, Baghdad, Iraq. (2001)

More info: https://www.saddamjumaily.net/

Exhibition curated by Ramiro Camelo.

The exhibition is kindly supported by Suomen Kulttuurirahasto


Myymälä2:lla on ilo esitellä Saddam Jumailyn uusista teoksista koostuva näyttely “Poisonous Meadow”. Näyttelyn lähtökohtana on kuvata ääri autoritääristen uskonnollisten johtajien pimeää puolta sekä uskonnon politisoitumista ja väärinkäyttöä Lähi-idän yhteiskunnissa, kuten Irakissa, Afganistanissa ja Iranissa. Näyttely pyrkii herättämään katsojan tuntemaan uskonnollisen ajattelun konkreettisen ja sisäisen moraalisen rappeutumisen viiltävällä otteella.

Jumailyn maalaukset esittävät monipuolisesti näkemyksiä siitä, miten uskonto tuhoaa ihmishenkiä ja vääristää yhteiskuntia rajoittamalla vapautta, erityisesti naisten vapautta, joiden kansalaisvapaudet ja ihmisoikeudet ovat vapaan yhteiskunnan elintärkeä osa. Näyttelyn avajaiset osuvat sopivasti yhteen 8. maaliskuuta vietettävän kansainvälisen naistenpäivän kanssa, ja tarkoituksena on edistää välttämätöntä naisten tasa-arvoa koskevaa keskustelua.

Jumaily on ollut todistamassa Lähi-idän yhteiskuntien rappeutumista poliittisen uskonnon ja naisiin kohdistuvan sorron painolastin alla, mikä johtaa siihen, että naiset ovat poissa julkisesta elämästä huolimatta kansalaisyhteiskunnan, erityisesti naisten ja nuorten feministisen kansalaisyhteiskunnan uudesta aallosta. Tässä jännitteisessä tilanteessa Jumaily haluaa saada äänensä kuuluviin osana keskustelua. Hän tuntee, että hänen maalaustensa on oltava kriittisesti pohdiskelevia ja pelottomia. Hän tuo teoksissaan esiin kuvien, politiikan ja vallan monisyisiä, syviä suhteita ja tunnustaa, että näissä tilanteissa taiteilijoiden on onnistuttava tasapainoilemaan, ei vain selviytymisen tai todellisuuden kohtaamisen vuoksi, vaan myös analysoidakseen ja puhuakseen raa’asti epäoikeudenmukaisuuksista.

Jumaily suhtautuu avoimen kriittisesti alueen tilanteeseen. Hän sanoo: “Monet Lähi-idän intellektuellit ja taiteilijat eivät uskalla kritisoida uskonnollisia auktoriteetteja eivätkä usko, että fundamentalistisen papiston dogmit ovat sekä heidän yhteiskuntiensa että heidän oman tuhonsa syynä. Heidän uskonnollinen valtansa näyttäytyy tietämättömille uskoville eräänlaisena niittynä, mutta todellisuudessa niitty on myrkyllinen”

Näyttelyn kuraattori Ramiro Camelo toteaa lopuksi: ” Jumaily yrittää tällä näyttelyllä jälleen kerran sytyttää jonkinlaisen raivokkaan mielentilan. Tätä uutta teoskokonaisuutta tarkastellessani voisin itse asiassa päätellä, että hän asettaa kiihkon kiihkoa vastaan, paatoksen paatosta vastaan, liekit liekkejä vastaan. On kiistatonta, että hänen aikaansaamansa armoton kuumuus on polttavaa.”

Saddam Jumaily (s. 1974) Basra, Irak.
Jumaily suoritti kuvataiteen kandidaatin tutkinnon vuonna 2000 (maalaus) ja maisterin tutkinnon vuonna 2005 (maalaus) Basran yliopiston kuvataidekorkeakoulussa Irakissa. Yksityisnäyttelyt: M: “Galleria Huuto, Helsinki (2022); “I’m possible”, Porvoon Taidehalli, Porvoo (2022); “My mother’s name”, yhdessä Kholod Hawashin kanssa, Galleria Ars Libera, Kuopio (2020); “What happens always”, Boushahri Art Gallery, Kuwait (2018); “Inkography”, Dar Al-Anda Gallery, Amman, Jordania (2017); “Dialogue degree zero II, Art Sawa, Dubai (2014); Daily life, Orfali Gallery, Amman, Jordania (2013) ja “Household tunes”, Dar al-anda Gallery, Amman, Jordania (2011).
Valikoidut ryhmänäyttelyt: “Sharjah Biennial 15”, Arabiemiirikunnat (2023); “Middle East project”, Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto, Helsinki, Suomi (2021); “Object of Imagination”, Jordanian kansallinen taidegalleria (2019); Art Dubai (2016); Beirutin taidemessut (2015); Irakin taide, Qatara Center, Al Ain, Arabiemiirikunnat (2013); ja Irakin nykytaide, Sultan Bin Ali Owais Establishment, Dubai, Arabiemiirikunnat (2012).
Hän on asunut Perpetuum Mobile (PM) Safe Heaven Helsingissä, jota isännöi Artists at Risk (AR) – Saari Residence Koneen Säätiö/Saastamoisen Säätiö.
Hänelle on myönnetty The Rescue Fund -stipendi. Kansainvälisen koulutuksen instituutti, Washington, USA (2015); Expert Young Artists’ Award, Iraqi Visual Artists Society, Bagdad, Irak. (2008); Ishtar -nuorten taiteilijoiden vuosittainen kilpailu, Visuaalisen taiteen irakilainen yhdistys- Bagdad, Irak. (2008) ja The State Incentive Award, kulttuuriministeriö, Bagdad, Irak. (2001)

Lisätietoja: https://www.saddamjumaily.net/

Näyttelyn kuratoi Ramiro Camelo.

Näyttelyä tukee Suomen Kulttuurirahasto.

Facebook Event

Poster Design by Sahar Ajami