We are open normally! We recommend all visitors wear masks and read our exhibition rules!

Coronavirus Update: Myymälä2 is not closed but implements exhibition rules including new schedule to accommodate risk groups. Click here for more.

Due to safety regulations, the content of our program will also be available online.

You can follow us on instagramfacebook and youtube.

Poster

In the absence of words
6.1.-30.1.2022
Farbod Fakharzadeh
Avajaiset/Vernissage 6.1.2022 14-18:00

eng

In the absence of words is an impossible exercise of narrating a true story about a conflict, without having access to a big portion of the facts. The lack of access to certain information could be seen as an innate obstacle in the authenticity of a story but at the same time creates infinite possibilities hidden in different readings and approaches of the viewer. By constantly moving between the roles of a spectator and an archivist, the artist tries to create a conversation between two historical events and search for locations of potential possibilities for questioning the power relations behind storytelling and collective memory.

The 1953 Iranian coup d’état, known in Iran as the 28 Mordad coup d’état (کودتای ۲۸ مرداد‎), overthrew the democratically elected Prime Minister Mohammad Mosaddegh in favour of strengthening the monarchical rule of the Shah, Mohammad Reza Pahlavi. It took place on August 19th 1953 in the wake of Mosaddegh’s motion to nationalize the oil industry and was orchestrated by the United States (under the name TPAJAX Project or “Operation Ajax”) and the United Kingdom (under the name “Operation Boot”). The coup had a massive effect in shaping the international political landscape not only of Iran and the region but also the world as it set an example for a plot that was then implemented in Central and South America as well as East Asia. While most documents related to these activities during the Cold War were purposely destroyed, a small heavily censored portion of the documents related to the Iran coup were published online after 60 years in 2013.

During Barack Obama’s presidency (2009-2017), which coincided with the talks that led to the first nuclear agreement between Iran and 5+1, Obama released a video message every Nowruz (The Iranian Peoples’ new year). In these videos, after wishing everyone a “Happy Nowruz”, he directly talks to the people of Iran and the Iranian government, reminding them of the mutual historical ties that they share with the US. He laments the Iranian government’s self imposed exclusion from the international community and points at the possibilities for dialogue, mutual understanding, common hopes and a brighter future for Iran.

By taking words and as a result the oratory skill out of a storyteller’s arsenal the exhibition invites the audience to fill in the gaps and together reimagine the blanks that represent the silenced realities surrounding a conflict.

Farbod Fakharzadeh is an artist, curator and storyteller based in Helsinki. By dealing with concepts of ecology, socio-economics and
history politics that affect the contemporary human condition, his work attempts to re-imagine the possible and visualize parallel realities. Primarily using recycled material, found objects, and archival footage, his assemblages create multifaceted tales reflecting our ways of thinking, working and collective survival.

fin

In the absence of words on mahdoton pyrkimys kertoa tositarinaa ilman pääsyä suureen osaan olennaisista faktoista. Tiedon lähteelle pääsemisen puute voidaan nähdä luontaisena esteenä tarinan autenttisuudelle, mutta se luo äärettömiä mahdollisuuksia katsojan erilaisille tulkinnoille ja lähestymistavoille. Liikkuen jatkuvasti katsojan ja arkistonhoitajan roolien välillä taiteilija pyrkii luomaan keskustelua kahden historiallisen tapahtuman välille etsien samalla kiinnekohtia potentiaalisille mahdollisuuksille kyseenalaistaen tarinankerronnan ja kollektiivisen muistin taustalla piileviä valtasuhteita.

Iranin vuoden 1953 vallankaappaus, joka tunnetaan Iranissa nimellä 28 Mordad (کودتای ۲۸ مرداد), kaatoi demokraattisesti valitun pääministeri Mohammad Mosaddeghin hallituksen Mohammad Reza Pahlavin Shazah -monarkian vahvistamiseksi. Tämä tapahtui elokuun 19. päivänä vuonna 1953 Mosaddeghin tekemän öljyteollisuuden kansallistamisen aloitteen jälkeen, ja tapahtuneen järjesti Yhdysvallat (nimellä TPAJAX Project tai “Operation Ajax”) ja Yhdistynyt kuningaskunta (nimellä “Operation Boot”). Vallankaappauksella oli valtava vaikutus Iranin ja ympäröivien alueiden lisäksi globaalin kansainvälisen poliittisen maiseman muovautumiseen, sillä se toimi esimerkkinä salajuonesta, jota sitten hyödynnettiin  Keski- ja Etelä-Amerikassa, sekä Itä-Aasiassa. Vaikka useimmat näihin kylmän sodan aikaisiin toimiin liittyvät asiakirjat tuhottiin tarkoituksella, pieni osa voimakkaasti sensuroiduista Iranin vallankaappaukseen liittyvistä asiakirjoista julkaistiin verkossa 60 vuoden jälkeen tapahtuneesta vuonna 2013.

Barack Obaman presidenttikaudella (2009-2017), joka osui yksiin Iranin ja 5+1:n välisten ensimmäisten ydinsopimukseen johtaneiden neuvottelujen kanssa, Obama julkaisi videoviestin vuosittain Nowruz:n aikaan (Iranin kansojen uusi vuosi). Toivotettuaan videoissa kaikille “Hyvää Nowruzia” hän puhui suoraan Iranin kansan ja Iranin hallituksen kanssa muistuttaen heitä molemminpuolisista historiallisista siteistä, jotka he jakavat Yhdysvaltojen kanssa. Hän pahoitteli Iranin hallituksen itse määräämää syrjäytymistä kansainvälisestä yhteisöstä ja korosti mahdollisuuksia vuoropuheluun, keskinäiseen ymmärrykseen, yhteisiin toiveisiin ja valoisampaan tulevaisuuteen Iranille.

Nostamalla esiin sanoja ja niiden kautta puhetaidon tarinankertojan arsenaalista näyttely kutsuu yleisön paikkaamaan ja uudelleen kuvittelemaan yhdessä tyhjiä aukkoja, jotka edustavat konfliktia ympäröiviä hiljennettyjä todellisuuksia.

Farbod Fakharzadeh on taiteilija, kuraattori ja tarinankertoja Helsingistä. Hän käsittelee ekologian, sosioekonomian ja politiikan historiaa, jotka vaikuttavat nyky-ihmiseen. Hänen teoksensa keskittyvät uudelleen kuvittelemaan mikä kaikki on mahdollista, ja visualisoimaan rinnakkaisia todellisuuksia. Hän hyödyntää teoksissaan pääasiassa kierrätysmateriaaleja, löydettyjä esineitä ja arkistomateriaaleja. Hänen kokoonpanonsa muodostavat monitahoisia tarinoita heijastaen ajattelutapojamme, työskentelyämme ja kollektiivista selviytymistä.

The exhibition is supported by / Näyttelyä tukee TAIKE

taike_pysty_v2

Facebook Event