Book Launch: Irti by Sonja Dallyn & Laura Rajalin 14.10.2023 18:00-20:00

4W6A6770

Irti on Sonja Dallynin ja Laura Rajalinin taiteellisessa yhteistyössä toteutettu kokeellinen runojulkaisu. Teos käsittelee syvää ensirakkautta, siitä luopumista ja sen jälkipuintia. Julkaisun tekeminen lähti mökkireissusta, juhannusaamun hiljaisista keskusteluista vierekkäisissä riippumatoissa. Molemmat olivat vastikään tulleet jätetyksi.

Sonja Dallyn on taiteilija, muotoilija ja tutkija, jonka teokset ovat käsite-lähtöisiä ja monimateriaalisia. Runot ovat Dallynille uusin introspektion väline. Runot ovat helppotajuisia ja koruttomia, mutta äärimmäisen henkilökohtaisia. Vapaamittaisten runojen lyyrinen minä on häpeilemätön ja rehellinen.

Laura Rajalin on graafinen suunnittelija, jonka hienovarainen kädenjälki kokoaa julkaisun yhteen. Rajalinin valinnat vaikuttavat myös runojen visuaalisessa ulkoasussa, lisäten ja elävöittäen niiden ilmaisukykyä. Taitolla ja fonttivalinnoilla rakennetaan tunnelmaa, joka kapinoi hellästi modernin graafisen suunnittelun pelkistettyä maskuliinisuutta vastaan.

Väsyneinä, särjettyinä, mutta tekemisestä voimaantuneina taiteilijat avaavat sydämensä vielä kerran. Omakustanne-julkaisun tekeminen toimii terapeuttisena prosessina, jossa subjektiiviset kokemukset sulautuvat kollektiiviseksi inspiraation lähteeksi. Sydänsuru muuttuu luovan prosessin materiaaliksi. Muovautuvaksi, kuten viileä savi sormien alla.

Julkaisun kuvitukset ovat muistoja Dallynin rakkaussuhteesta, prässättyjä tuliaisia Lapin erämailta, mökkireissuilta ja aurinkorantojen Bougainvillea-bulevardeilta. Rakkaudenosoituksina saadut kukat vääntyvät kivuliaan muiston lailla uuteen muotoon, surun ja ikävän vääristäminä. Kuvituksen ja tekstin yhdistelmä muodostaa kerroksellisen kokonaisuuden, joka on lopulta kahta erillistä eroprosessia suurempi.

———-

IN ENGLISH

Irti is an experimental poetry publication created in artistic collaboration between Sonja Dallyn and Laura Rajalin. The work is about a deep first love, its abandonment and aftermath. The publication was inspired by a trip to a friend’s summer cottage – quiet conversations on a midsummer morning, two hammocks side by side. Both artists had recently been dumped.

Sonja Dallyn is an artist, designer and artistic researcher whose work is often conceptual and made with mixed media. Poetry is Dallyn’s latest medium of introspection. The poems are accessible and unadorned, yet deeply personal. The lyrical self of the unmeasured poems is vulnerable and unashamedly honest.

Laura Rajalin is a graphic designer whose subtle handprint ties the entire publication together. Rajalin’s choices influence the visual layout of the poems, enhancing and enlivening their expressive power. The layout and font choices create an atmosphere that gently rebels against the minimalist masculinity of modern graphic design.

Tired, shattered, but empowered by their work, the artists open their hearts once more. Self-publishing becomes a therapeutic process in which the artists’ subjective experiences merge into a collective source of inspiration. Heartbreak becomes the source material for the creative process. Malleable, like cool clay between the fingers.

The illustrations in the publication are memories of Dallyn’s first love, pressed souvenirs from the wilderness of Lapland to the Bougainvillea boulevards of the Canaries. The flowers she received as tokens of love, are twisted like a painful memory into a new form, distorted by longing and sadness. The combination of illustration and text forms a multi-layered whole that ultimately amounts to more than two separate processes of mourning.

Facebook Event