Process Wall: Panu Kannisto – HOT RATS 14.2.-25.2.2024

juliste-ig
HOT RATS

Panu Kannisto

14.2.-25.2.2024

Process Wall
Japanilainen eksotiikka on viehättänyt suomalaisia vuosikymmenestä toiseen lukuisista eri syistä. Joitain kiinnostaa paikan historia ja perinteet, toisia hypermodernien suurkaupunkien syke ja kolmansia luonto vuorineen ja laaksoineen. Useimmille meistä nämä näkymät ovat olemassa vain kuvissa ja mielikuvituksen luomassa jatkeessa niille. Mitä tapahtuu, kun pääseekin lopulta kohtaamaan nämä mielikuvat?

Kesällä 2023 Panu Kannisto lähti tutkimaan tätä Tokioon aseenaan vain kamera ja uteliaisuus. Vaikka hänen kuvastonsa tyyli nojaa vahvasti japanilaiseen post-war ilmaisuun, hän ei ollut ikinä eläessään poistunut Euroopan ulkopuolelle. Shibuyan syke, Shinjukun vilkas asema, Kabukichon yöelämä, nämä kaikki olivat vain muiden kuvaajien luomia mikrokosmoksia eristyksissä toisistaan ja todellisuudesta. Ne olivat pelkkiä pisteitä kartalla Matka tähän maailman suurimpaan kylään muodostuikin tutkimusmatkaksi japanilaisen katukuvauksen sydämeen, jota sävytti kohtaamiset niin uuden kuin vanhan polven lahjakkaimpien
katukuvaajien kanssa aina Takehiko Nakafujista, VoidTokyon jäseniin kuten Tadashi Onishiin ja Tatsuo Suzukiin. Sanotaan, että kadut opettavat ja tämä piti paikkansa. Tokio on paras oppikoulu minkä katukuvaaja voi käydä. Sieltä löytyy täysi ilmaisunvapaus ja sitä ympäröivä kannustava
kulttuuri
Tämän näyttelyn kuvat edustavat sitä miltä tuntuu olla oma itsensä ilman rajoitteita. Näyttelyn alkuperäinen nimi oli Absolutely Free erään Frank Zappan albumin mukaan, mutta muuttuikin muotoon Hot Rats erään Kabukichon pimeän, haisevan, rottien täyttämän kujan kunniaksi

Panu Kannisto (s. 1998) on espoolainen visuaalinen taiteilija, joka opiskelee Aalto-yliopistossa. Hänen työskentelynsä on pieni osa katukuvauksen jatkumoa ja hän viihtyy parhaiten kaduilla kamera kädessä ja taidegrafiikan työpajalla eri vedostus- ja kirjansidontamenetelmiä kokeillen.
Katukuvauksen kulttuuria hän jakaa Helsingissä ROZOU Projectin parissa tuoden kaduille esille muiden kuvaajien töitä audiovisuaalisen installaation muodossa. Hänen aiempia julkaisujaan ovat valokuvakirja Kaamos (2022), portfolio Viides Vuodenaika (2023) ja ryhmänäyttely Anarchyº1 (Tokio 2023)
Hinnasto:
Pigmenttivedokset 27x18cm, 10kpl editio, 65€
Serigrafiavedokset 44x36cm, 5kpl editio, 120€
Taiteilijakirja Hot Rats, 50kpl editio, 30€


Japanese exotism has allured Finns for decades for numerous reasons. Some are interested in the place’s heritage, some the beat of hypermodern metropoli, others the rich nature with its mountains and valleys. For most of us these views only exist in images and the extension to them created by our imagination. What happens when you are finally faced with these mental images? During the summer 2023 Panu Kannisto set out to explore this in Tokyo, armed only with his camera and curiosity. Even though the style of his imagery relies heavily on the Japanese post-war
expression, he had never in his life set foot outside of Europe. The heartbeat of Shibuya, the busy station of Shinjuku, the wild nightlife of Kabukicho, all of these were just microcosms created by other photographers isolated from each other and reality. They were just dots on the map

The journey to this biggest village in the world turned out to be an expedition to the heart of Japanese street photography. Fueled by meetings with some of the most talented street photographers of past and current generations from Takehiko Nakafuji to the VoidTokyo members such as Tadashi Onishi and Tatsuo Suzuki. They say that the streets teach you and this proved out to be correct. Tokyo is the best education a street photographer can get. From there you will find complete freedom in expression and the supporting culture around it. The images in this exhibition represent what it feels like to be yourself fully with no limits. The original title of this exhibition was to be Absolutely Free according to a Frank Zappa album, but it was changed to Hot Rats as an homage to one dark, stinky, rat-infested alley in Kabukicho.
Panu Kannisto (b. 1998) is a visual artist based in Espoo who studies in Aalto University. His work is a small part in the continuum of street photography and he spends his time either in the streets with a camera in hand or at the printmaking workshop experimenting with different printing and bookbinding methods. He shares the culture of street photography in Helsinki as a part of ROZOU Project, presenting the works of other artists in the form of an audiovisual installation. His previous publications include photobook Kaamos (2022), portfolio Viides Vuodenaika (2023) and group exhibition Anarchyº1 (Tokyo 2023)

Price list:
Pigment prints 27x18cm, edition of 10, 65€
Serigraphy prints 44x36cm, edition of 5, 120€
Artist’s book Hot Rats, edition of 50, 30€