Avoin näyttelyhaku

Hakuaika on ajalle talvi-kevät 2019 (Tammikuu-kesäkuu). Viimeinen hakupäivä on 25.07.2018.

– Lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen info@myymala2.com  25.07.2018 mennessä.
– Suosimme hakemuksia jotka ovat pituudeltaan neljä viikkoa, mutta otamme mielellämme vastaan hakemuksia myös lyhyemmistä ja pidemmistä näyttelyistä.
– Hakemus on vapaamuotoinen, mutta toivomme että seuraavat asiat tulevat selkeästi esille hakemuksessa:
– Näyttelyn teema ja sisältö.
– Toivottu näyttelyaika.
– Kuvailu teoksista.
– CV tai ‘artist statement’.

Myymälä2 on vuonna 2002 perustettu taiteilijavetoinen näyttely- ja tapahtumatila Helsingin keskustassa. Vuosien aikana se on omistautunut vaihtoehtoisena tilana kuvataiteille, kokeelliselle musiikille, suunnittelulle, ja katukulttuurille. Tilaan kuuluu kirjakauppa joka painottuu itsenäisiin kustanteisiin. Myymälä2 esittelee omistautuneita tekijöitä eri taiteen alueilta ja eri koulutus-ja kulttuuritaustoista, joiden asenne taiteeseen on kokeileva ja normeista poikkeava.

Myymälä2 joutuu perimään näyttelytilasta vuokraa, joka vuonna 2018 on 850 euroa/kuukausi. Vuokraan kuuluu valvonta gallerian aukioloaikoina, sähköiset kutsut ja sekä tiedotus sosiaalisessa mediassa.

Myymälä2 ei peri provisiota teosmyynneistä.

Tulokset julkaistaan 27.07.2018 (Sorry, it will take us a few more days to decide the exhibition due to the number of applicants, we will send the results as soon as they are ready)

 

Open call for exhibition

The open call for the Winter-Spring 2019 (January-June) is open until 25.07.2018

– Send application via email to info@myymala2.com by 25.07.2018
– The exhibitions should preferably be of duration of four weeks, including
installation and dismounting. Proposals for shorter and longer periods are also considered.
– The application is free form, but it should clearly state:
– Your exhibition theme and content
– Preferred date of the exhibition
– Describe the works in planning
– CV or artist statement

Myymälä2 gallery is an artist-run exhibition and event space in the centre of
Helsinki since 2002. Over the years, it has strengthened its position in Helsinki as
an alternative space dedicated to visual arts, experimental music, design and
street culture. It also includes a small shop of independent publishing. Myymälä2
is presenting dedicated artists from different disciplines of various cultural and
educational backgrounds, whose attitude toward art is experimental and
unconventional.

Myymälä2 has to charge rent for the exhibition space. In 2018 the amount is
850 euros/month. The rent includes supervision of the gallery space during the
open hours, digital invitations, and promotion at our social media sites.

Myymälä2 does not charge commission on sales.

The results will be published on 27.07.2018. (Sorry, it will take us a few more days to decide the exhibition due to the number of applicants, we will send the results as soon as they are ready)
Floor Plan