Scroll down for info in English

 

Todellisuuden tutkimuskeskuksen tuotantoa

JUSSIN VIIMEINEN NAUHA – väliraportti No. 1

Jussi Johnsson – Janne Saarakkala – Ville Virtanen – Timo Oiva

Avajaiset: ke 6.4.2016 klo 18–21

Näyttelyaika: 7.–30.4.2016 ke–la klo 12–18, su klo 12–17

Myymälä2, Uudenmaankatu 23 F

Vapaa pääsy

Katso Jussin viimeinen nauha – väliraportti No. 1 traileri

24.4.  klo 14-17  Taiteilijatapaaminen: näyttelijä ja esitystaiteilija Jussi Johnsson vastaa katsojien teoksesta esittämiin kysymyksiin

 

2004 ”Pienenä mä toivoin, että mä olisin ollut tyttö.”

JUSSIN VIIMEINEN NAUHA – väliraportti No. 1 on videoinstallaatio miehen tiestä viimeisen kahdentoista vuoden läpi. Teoksen materiaalina ovat näyttelijä Jussi Johssonin keholliset muutokset ja hänen lausumansa Bo Carpelanin runon tulkinnat vuosilta 2004–2015. Havainnollistamme katsojalle kuinka muistot ovat alati muuttuvia ja muisti valikoiva. Teos on suunnattu kaikille, jotka pohtivat ajan kulua, ikääntymistä, elämänvalintoja ja niiden näkymistä kehossa.

 

2005 ”Eräs nainen on pyytänyt, että mä rupeaisin sen lapsen isäks.”

Teos on ensimmäinen välikatsaus Johnssonin ja teatteriohjaaja-esitystaitelija Janne Saarakkalan ideoimasta ja pitkällä aikavälillä syntyvästä esityssarjasta, joka on saanut innoituksensa Samuel Beckettin näytelmästä Viimeinen ääninauha. (Krapp’s Last Tape, 1959) Vuodesta 2004 lähtien Johnsson on kertonut säännöllisesti kerran vuodessa kameralle kehonsa tilasta ja lausunut aina saman Carpelanin runon ”Ei meitä aika muuta vaan tila”. Kuvaussessioita jatketaan vuosittain suunniteltuun viimeiseen ensi-iltaan saakka vuoteen 2030. Sitä ennen kertyneestä materiaalista julkaistaan esityksellisiä välikatsauksia.

 

2014 ”Mä oon jopa harkinnu itsemurhaa.”

Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus, Jussi Johnsson

Mies: Jussi Johnsson

Kuvaus ja ohjaus: Janne Saarakkala

Videoeditointi: Ville Virtanen Musiikki: Timo Oiva

Bo Carpelanin runo ”Det är inte tiden som förändrar oss” teoksesta I de mörka rummen, i de ljusa (1976) suomennos ”Ei meitä aika muuta vaan tila” Tuomas Anhava.

 

Tiedustelut:

 

Jussi Johnsson

jussijohnsson[at]gmail.com

 

Todellisuuden tutkimuskeskus

info[at]todellisuus.fi

0400 641 989

 

Näyttelyä tukee Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan taidetoimikunta

 

Työryhmän esittely  Jussin viimeinen nauha – väliraportti No. 1

Vuonna 2001 perustettu Todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) on esitystaiteellisten seikkailijoiden kollektiivi. Yhteinen pyrkimyksemme on havainnoida, kyseenalaistaa ja uudistaa todellisuutta tekemällä esityksiä. www.todellisuus.fi

JUSSIN VIIMEINEN NAUHA – väliraportti No. 1 on työryhmän jäsenten ensimmäinen kuvataideteos.

 

Jussi Johnsson (s 1966) on jo kahden vuosikymmenen ajan esiintynyt niin teatterin, elokuvan, konserttien kuin esitystaiteen näyttämöillä suomessa ja ulkomailla. Hänen viimeisistä töistään mainittakoon Laiha-Matin rooli Saara Cantellin ohjaamassa elokuvassa Tähtitaivas talon yllä (2012) ja Vanjan nimirooli Andriy Zholdakin ohjaamassa Tsehovin Vanja enossa (2011) Klockriketeaternissa. Johansson on osallistunut monien teostensa valmistamiseen kokonaisvaltaisesti esim. käsikirjoittamalla ja tuottamalla niitä esiintymisen lisäksi. Hänen näyttelijälaatuunsa on vaikuttanut esitystaide ja työskentely Todellisuuden tutkimuskeskuksen monissa teoksissa vuodesta 2002. Viime aikoina Johnsson on aktivoitunut laulajana ja hänen lyyristä baritoniaan voi tänä keväänä kuulla Lappeenrannan kaupunginteatterin näyttämöllä ja Lappeenrannan kaupunginorkesterin solistina. Johnsson on kuulunut Lappeenrannan kaupunginteatterin näyttelijäkuntaan vuodesta 2008.Jussi Johnssonin profiili Suomen Näyttelijäliiton sivuilla

Janne Saarakkala (s.1972) on ohjaaja, käsikirjoittaja ja esiintyjä, joka on työskennellyt vuodesta 1997 esittävien taiteiden parissa laitosteattereissa, vapaissa ryhmissä, Radioteatterissa ja itsenäisissä tuotannoissa. Hän on teatterin ja performanssin perinteitä yhdistävän esitystaiteen suomalaisia pioneereja ja Todellisuuden tutkimuskeskuksen (2001-) perustajajäseniä. Siellä Saarakkala sai kipinän paikkasidonnaisiin esityksiin, dokumenttiteatteriin, journalismiin ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tällä hetkellä Saarakkala kirjoittaa kuunnelmaa Radioteatterille, päätoimittaa nettilehti ICE HOLE – the Live Art Journalin seuraavaa numeroa, harjoittelee esiintymään koreografi-tanssija Sanna Kekäläisen seuraavassa teoksessa syksyllä, suunnittelee kansainvälistä yhteistyöhanketta Hulliin, Englantiin ja tutkii työtä taiteellisin keinoin Todellisuuden tutkimuskeskuksessa. www.jannesaarakkala.com

Ville Virtanen (s.1978) on kansainvälistä tunnustusta osakseen saanut valo- ja videosuunnittelija sekä lavastaja. Villen ensimmäinen teatteriin liittyvä muisto ovat jo päiväkotiajoilta: nähtyään Kolme iloista rosvoa -esityksen hän päätti ryhtyä isona teatteriammattilaiseksi. Virtanen on työskennellyt suunnittelijana niin teatterin, oopperan, tanssin kuin sirkuksen parissa mm. Lahden kaupunginteatterissa, Helsingin kaupunginteatterissa, Suomen kansallisteatteri, Compañía Kaari ja Roni Martinissa sekä Mamia Companyssa.

Timo Oiva (s. 1979) on helsinkiläinen ammattimuusikko ja biisinkirjoittaja. Tällä hetkellä hänet on pestattu Warner/Chappell Musicille tekemään musiikkia Aasian markkinoille. Hän on saanut lukuisia apurahoja taiteellista työskentelyään varten. Oivan musiikkiaan on julkaistu koti- ja ulkomailla. Hänellä on kokemusta useista kansainvälisistä biisinteko-sessioista ja hän ottanut osaa Suomen tärkeimpiin musiikkiviennin tapahtumiin A-Pop Castleen ja Song Hoteliin. Oiva säveltää musiikkia myös erilaisiin esityksiin, taideprojekteihin sekä yhtyeelleen Vimma Allstars, joka on julkaissut 2 singleä vuonna 2015. Molemmat singlet saivat radiosoittoa niin koti- kuin ulkomailla. Säveltäessään esityksiin hän on kiinnostunut etsimään uudenlaisia musiikillisia ilmaisumuotoja verrattuna kaupallisen musiikin lainalaisuuksiin.

 

 

Reality Research Centre presents: 

JUSSI’S LAST TAPE – waypoint report No. 1 

Jussi Johnsson – Janne Saarakkala – Ville Virtanen – Timo Oiva 

Opening on Wed 6th of April 2016 from 18 to 21 o’clock

Public display from 7th to 30th of April 2016 from Wed to Sat from 12 to 18 o’clock and on Sun from 12 to 17 o’clock

Address: Myymälä2, Uudenmaankatu 23 F, Helsinki

Free entrance, the installation has English subtitles

Watch the trailer JUSSI’S LAST TAPE – waypoint report No 1. here

 

2004 ”As a child I wanted to be a girl.” 

JUSSI’S LAST TAPE – waypoint report No. 1 is a video installation of twelve years in a man’s life. Actor Jussi Johnsson‘s bodily changes and Bo Carpelan‘s poem recited each year from 2004 to 2015 are the key elements of the installation. We will demonstrate to a visitor how memories are changing constantly and how a memory is selective. The work is targeted to anyone wishing to reflect the march of time, aging, life decisions and how they manifest themselves in the body.

 

2005 ”A woman has asked me to become a father for her baby.” 

The installation is the first waypoint report in a series of performances inspired by Samuel Beckett’s Krapp’s Last Tape (1959) and a creation of Johnsson and Director Janne Saarakkala. Once a year since 2004 Johnsson has revealed the state of his body to the video camera and recited Bo Carpelan’s poem ”Ei meitä aika muuta vaan tila” (It’s not time that changes us, it’s the room). The annual sessions will continue until the estimated finale in 2030. Waypoint reports will be released along the way.

 

2014 ”I have considered suicide.” 

Production: Reality Research Centre & Jussi Johnsson

The Man: Jussi Johnsson

Cameraman and Director: Janne Saarakkala

Video Editor: Ville Virtanen

Music: Timo Oiva

Bo Carpelan’s poem by kind permission of the heirs; ”Det är inte tiden som förändrar oss” from the compilation I de mörka rummen, i de ljusa (1976). Finnish translation by Tuomas Anhava.

 

Information:

 

Jussi Johnsson

jussijohnsson[at]gmail.com

 

Reality Research Centre

info[at]todellisuus.fi

+358 400 641 989

 

The exhibition is supported by Art Promotion Centre Finland’s Arts Counsel of Uusimaa.

 

An introduction of the work group JUSSI’S LAST TAPE – waypoint report No. 1 

Reality Research Center, founded in 2001, is a collective of artists engaged in performative adventures. Our shared aspiration is to observe, question and renew reality by creating performances. Reality Research Center

Jussi’s Last Tape – waypoint report No. 1 is the work group’s first attempt in the field of visual arts.

 

Jussi Johnsson (1966) is an Finnish Actor and Singer, who has performed in different stages in theatres, films, concerts and performance groups over two decades. His latest works include the role of Slim Matti in Saara Cantell’s film Stars above (2012) and the lead in Anton Chekhov’s Uncle Vanya (2011) directed by Andriy Zholdak at Klockrike Theatre. Johnsson has made many performances not only performing but producing and scripting them also. The art of performance and working in many Reality Research Center’s productions since 2002 have had an influence on his way of acting. Lately Johnsson has activated as a singer again. His lyrical baritone will be able to listen in the Lappeenranta City Theatre’s productions and the City Orchestra’s concert this spring. Johnsson has belonged to ensemble of the Lappeenranta City Theatre since 2008.Jussi Johnsson’s profile in the Finnish Actor’s Union

Janne Saarakkala (1972) is a Finnish Director, Scriptwriter and Performer, who has worked for institutional theatres, free groups, radio theatre and in independent productions since 1997. He is a founder member of the Reality Research Center (2001–) where he got into live art, site specific performances, international collaboration and journalism. At the moment, Saarakkala is writing radio fiction, co-editing next issue of ICE HOLE – the Live Art Journal (web magazine), rehearsing in Choreographer-Dancer Sanna Kekäläinen’s next piece as a performer, planning international cooperation in Hull, UK, and doing artistic researching in the Reality Research Center. www.jannesaarakkala.com

Ville Virtanen (1978) is an internationally recognized Light and Video Designer and Set Designer.

Timo Oiva (1979) is a Helsinki-based professional Musician and Songwriter. Currently he is signed as a house writer for Warner/Chapelle Music Finland, where the core of his work is aimed towards the Asian market. He has been given several grants for his artistic work. Oiva has both domestic and international releases. He has gained experience on several international co-write sessions and he has taken part in famous song writing camps: A-Pop Castle 2016 & Song Hotel 2014, organized by Music Finland. Currently his other works include composing for contemporary performances, art projects and for his Irish band Vimma Allstars. Vimma Allstars has released two singles in 2015. Both of the singles gained airplay in domestic and international radio channels. When composing for performances he is interested in exploring new musical non-commercial territories.