blueintheface

Jaakko Tuomainen:

”HERMIT WALKER FABRICATES THE PHILOSOPHER’S STONE”

22.09.-15.10.2017

Kirjoitin keväällä näyttely- ja apurahahakemuksiini melko runollisestikin:

”Taiteellisen työskentelyni pääasiallinen ala on maalaustaide, jossa itselleni olennaisimpia pohdinnan kohteita on maalauksen materiaalisuuden ja aiheen yhteen kietoutumiset. Tärkeimmiksi aiheikseni voisin mainita itse kuvan, mutta myös elämän, unen, kuoleman ja seksuaalisuuden. Pyrin elämäni virrassa siirtämään kulloisetkin pohdintani/kokemukseni materiaaliin, muodostamaan elämän virralle paralleelin kuvavirran joka virtailee välillä rönsyilevämmin eri aiheissa, välillä hyvinkin tasaisena yhden aiheen pohdintana. Materiaalin tulisi ilmentää ja – siis oikeastaan pysyä virtani rytmissä mukana – vastata sen – vaikkapa – tahmeutta tai siloisuutta. Parhaimmillaan koen, että maalaus onnistuessaan tuo ilmi elämässä olevan pohjavireen, joka on yhdistelmä jotain karheaa ja multaista raskautta, ja toisaalta kevyttä, kirkasta ja virvoittavaa, vapaata hengitystä tukahtuneisuuden keskellä.”

Työskentely on ollut lainaukseni mukaisesti epämääräisesti elämän kolhujen ja ilojen mukana muokkautuvaa etenemistä – jälkien tekemisen kautta olemisen ihmettelyä ja ihmetystä.

Jostain takaraivostani ilmestyi paperille ensimmäistä kertaa 2009 hahmo Hermit Walker, joka sittemmin 2011 luonnoskirjan sivuilla, sarjakuvan muodossa, personifioitui selkeämmin. Kyseessä on jonkinlainen nomadi-mystikko-parantaja. Tämänkertaisen yksityisnäyttelyni nimeen ja nimikkoteokseen Hermit Walker ilmestyi melko osuvasti siitä syystä, että olen Helsingin hektisyyden ja sosiaalisuuden jälkeen kokenut itse vahvaa erakkouden tunnetta Kankaanpäässä. Yksin käveleskely on ollut tärkeä ajattelun väline.

Olen reflektoinut lähiaikoina paljon taiteellisen työskentelyni historiaa, ja näyttely ajallisesti osuu aika tasan 20-vuotta-jälkeen ensimmäisten öljyvärimaalauksieni valmistumisesta. Olen tavallaan uudelleenarvioinut tiettyjä vaiheitani, jokseenkin kierrättänytkin vanhoja kuvamaailmoja ja muotokieliä. Olen myös maalannut vanhojen maalausteni päälle, joko jatkaen tai kokonaan päällemaalaten (paitsi omieni, myös muiden tekijöiden käsiini sattuneille hylätyille – usein hieman vinoille, mutta inspiroiville pohjille).

Työskentelyäni on tukenut Suomen Kulttuurirahasto/Satakunta.

Syyskuussa 2017,
Jaakko Tuomainen

——————————–

Jaakko Tuomainen:

”HERMIT WALKER FABRICATES THE PHILOSOPHER’S STONE”

22.09.-15.10.2017

Last spring I wrote in my applications for grants and exhibitions:

”The main field in my artistic practice is painting, in which the most quintessential explorations involve the intertwining of subject and materiality. I’d mention ‘the picture’ itself as my most important subject matter along with life, death, dream and sexuality. My attempt is to transfer the flow of life into material, to make a parallel stream of pictures that fluxuates along my life experience. The materiality of the work should correspond to the currents of my life, be they sticky or smooth. At best, I feel a painting can juxtapose the heavy, grainy feel of everyday life with its breaths of fresh air, azure skies amidst grayness – and grasp the undercurrent of the flow of life.”

Working for the exhibition has been quite like my text above – ambivalent and murky fluxuation along the hard knocks and small joys of my life – wondering life through the marks I have made.

Somewhere from the back of my head, 2009, out on paper, came the figure Hermit Walker. Later in 2011, he personified more clearly in a comic on the pages of my sketchbook, as some kind of a mystic/nomad/healer. I feel it appropriate that he popped out again for my exhibition title and title piece of the exhibition, for my life has seen a change from the hectic social atmosphere of Helsinki, to the recluse feeling in the small town of Kankaanpää. Walking around by myself has been an important tool for thinking.

Lately I have been reflecting a lot on my personal history of artistic practice, and the exhibition marks quite precisely the moments of my first finished oil paintings 20 years ago. I have been kind of re- evaluating various stages in my oeuvre, and to some degree I have been re-cycling previous pictorial ideas and idioms. I have also been painting on my old work, either continuing the work or completely painting over them. (I’ve also used other people’s discarded paintings – often a bit crooked but wonderful for experimenting.)

Working for the show has had funding from Finnish Cultural Foundation.

In September 2017,
Jaakko Tuomainen