As above

Avajaiset torstaina 28.3.2019 klo 18:00

Salatieteellisen teorian mukaan sadevesi sisältää herättämänsä kokemuksen.

“Olemme kävelleet vesisateessa. Kokemus on todella syvä ja kaikenläpäisevä. Kirjoitimme siitä tekstin nimeltä Sadepäiväkirjat. Jälkeenpäin pullotimme samaa sadevettä, nautimme sitä tipoittain ja kirjoitimme siitäkin. Itseasiassa haluamme kuitenkin puhua sateesta sateen omalla kielellä. Sitä varten olemme rakentaneet vesi-installaation, joka toistaa kokemamme sanoitta, vain renkaita veden pintaan piirtäen.”

Taitelijakaksikko tarkastetelee kokemuksen korrespondenssia ja subjektiivisuutta henkilöimättömien performanssien keinoin. He keskittyvät aineettomiin ja puhtaasti subjektiivisin tapoihin katsella asioita, ajatuksia ja tunteita, paikallistaen näin arjen pinnan alle piiloutuneita syy-seuraussuhteita ja kontrasteja. Kokemus todistaa lähestulkoon aavemaisesti aineen olemassaoloa. Sadepäiväkirjat paljastavat taiteilijoiden erillään tehtyjen ja myöhemmin päittäin kommunikoitujen performanssien oikein- ja väärinymmärrykset. Näyttely sijoittaa kokijansa ylisen ja alisen väliseen tilaan, jotta hän voisi täyttää väliin jäävän tilan.

Ohjatut sadekävelyt näyttelyn aikana lauantaisin ja sunnuntaisin klo 14 tai säästä riippuen myöhemmin. Järjestetään vain sadesäällä. Ilmoittautuminen 044 230 4217 / Otto tai sattumalla paikalle.

Näyttelyä tukee Taiteen edistämiskeskus, Audiovisuaalisten taiteiden toimikunta.

 

* * *

 

An occult theory purports that the physical rainwater actually contains the experience it evokes.
“We have been walking in the rain. It is an extremely contemplative, all-encompassing experience. We wrote about it in a text called the Rain Diaries. Afterwards, we bottled some of the rain, consumed drops of it and wrote about that. But what we really want to do is to talk about rain in the language of rain. For that, we have built a water installation to replicate our experience without words, uttering only circles in water”.

Based on incognito performative acts, the artist duo examines the correspondence and subjectivity of experience. With a focus on nonmaterial and purely subjective perspectives of things, thoughts and emotions they locate causalities and contrasts hidden beyond the surface of mundane. An experience exists as an almost phantomic witness of materiality. The rain dialogues reveal understandings and misunderstandings of their performative actions that were done individually and eventually reported to the other. The exhibition positions the subject in the space between above and below in order for them to fill the distance.

Exhibition opening on Thursday 28th of March 2019 at 18.

Guided rain walks during the exhibition on Saturdays and Sundays at 14 or later, depending on weather. Happens only on rainy days. Reservations 044 230 4217 / Otto or by happening to be there at the right moment.

The exhibition is supported by Arts Promotion Centre Finland, National Council for Audiovisual Art.