VÄLITILA(T) / SPACE(S) IN BETWEEN

Inka Järvinen

Ensin on vallitseva tilanne, sitten kuohuu, sitten tajuaa, sitten kuohuu taas, sitten räjähtää, sitten alkaa purkamaan, sitten yrittää rakentaa puitteet, sitten testailee niiden raamien sisällä, sitten murtautuu ulos niistäkin raameista, sitten alkaa kokeilemaan jotain muuta ja niin edelleen. Siitä muodostui prosessi, jota käsittelin fyysisten ja käsitteellisten tilojen kautta. Työt ovat eräänlaisia huoneita tai avaruuksia, joissa energia purkautuu.”

Inka Järvinen (s. 1981) tekee taidegrafiikkaa ja kuvitusta. Hän on myös Tsto-suunnittelutoimiston perustajajäsen. Välitila(t) on Järvisen ensimmäinen soolonäyttely ja sisältää kaksitoista pääosin seri- ja litografialla toteutettua työtä. Vedokset tutkivat jännitteisessä muutostilassa olemista ja sen esittämistä. Ne ovat syntyneet tekijän aiempien kollaasitekniikoiden ja runsaan kuvakielen väistyessä: tilalla on uutta enteilevä tyhjyys.

Näyttely jakautuu kolmeen osaan, joista kukin kuvittaa informaatiografiikan omaisesti prosessin kokemusta. Ensimmäinen osa – Kuilu – kuvaa vertauksellisesti ja kirjaimellisesti mustavalkoista alkutilaa, jossa vastavoimat kumoavat toisiaan. Toinen osa – Rakenne – asettaa näkyviin kehikkoja, joille uusi voi rakentua. Kolmas osa – Tila ympärillä – havainnoi tarvetta taivuttaa ja puhkoa omaksuttuja rakenteita. Tekijä muovaa itselleen paikkaa rajojen ulkopuolelta ja samalla huomaa, että etsiminen vapauttaa itsessään tilaa.

“It begins with the predominant situation, then things boil over, then you realise, then it starts to boil again, then the situation explodes, then you start to unravel it, then you build a new framework, then test the boundaries inside this structure, then break out of this, too, then try different things and so forth. This process took form and I expressed it through physical and abstract spaces. The artworks depict theoretical rooms and spaces where energy discharges itself.”

Inka Järvinen (b. 1981) is a graphic artist and illustrator. She is also a founding member of the design agency Tsto. “Space(s) in Between” is her first solo exhibition and contains twelve, mainly serigraphy and stone lithography prints. They explore and portray the lingering in highly charged states of change. Depicting the void that emerges at turning points, the minimal language of the images mark a departure from the artist’s earlier collage techniques.

The exhibition divides into three parts which simulate information graphics to visualise the subjective experience of a process. The first part – Abyss – depicts a metaphorically and literally black-and-white primary condition, where counterforces cancel each other out. The second part – Structure – displays frameworks from which the new can sprout. The third part – Ambient space – observes the need to bend and break through adopted structures. The artist seeks a position outside of boundaries and through this realises, that the quest itself creates space.

12.12.-22.12, 27.12.2013
Tervetuloa avajaisiin / Welcome to the opening 11.12. klo 18

www.inkajarvinen.com

Näyttelyä on tukenut Grafia
The exhibition has been supported by Grafia