Our house it has a crowd
There’s always something happening
And it’s usually quite loud
(Madness, 1982)

Our House kokoaa yhteen Myymälä2 gallerian omien taiteilijoiden, Isse Karstenin, Anders Bergmanin ja Jan Konsinin, viimeaikaista (ja vähän vanhempaakin) taiteellista tuotantoa. Kolmen varsin erilaisen luovan tekijän teokset toivottavat ohikulkijan tervetulleeksi Meidän taloon, pian 14 vuotta Uudenmaankadulla toimineen Myymälä2:sen taiteilijayhteisön päämajaan, jonka seinät ovat vuosien varrella todistaneet toinen toistaan kiehtovampia taiteellisia luomisprosesseja. Myymälä2 on tunnettu ennakkoluulottomuudestaan ja villistä kokeellisesta ilmapiiristä. Luvassa on muun muassa Bergmanin uusimpia filmi- ja videoteoksia sekä installaatioita, Konsinin serigrafioita ja Karstenin kollaaseista, maalauksista ja veistoksista koostuva installaatio.
Oveen ei tarvitse koputtaa, sen kuin tulet sisään ja ole kuin kotonasi!

Anders Bergman on ruotsalainen taiteilija, joka on vuodesta 2000 lähtien elänyt ja työskennellyt pääasiassa Helsingissä. Bergmanin taiteessa matkataan monenlaisten installaatioista, maalauksista, äänistä ja sosiaalisista tiloista koostuvien maailmoiden halki, joissa hän tutkii energiaa valtavien muotosommitelmien avulla. Musiikin ja äänien kautta hän synnyttää eräänlaista virtaavaa/leijuvaa arkkitehtuuria ja vastaavasti hän ajattelee usein maalauksia ja installaatioita eräänlaisena jäädytettynä musiikkina.
Lisää taiteilijasta andersbergman.net 


Isse Karsten on kuvataiteilija ja tuottaja. Hänen kollaaseissaan, installaatioissaan ja pienveistoksissaan toistuvat kirkkaat värit ja psykedeeliset kuviot puun materiaalisuuden rinnalla. Usein teokset viittaavat henkilöihin tai ajatuksiin, jotka on unohdettu, mutta ansaitsisivat arvostuksemme. Minna Tarkan sanoin: “Isse Karstenin teokset risteilevät visuaalisen antropologian ja kaupunkien graffitti-heimojen välimaastossa”. Karstenin teoksia on mm. Kiasman- ja yksityisissä kokoelmissa.

Jan Konsin on Myymälä2 Gallerian toiminnanjohtaja, graafikko, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Konsin on viime aikoina työskennellyt serigrafian parissa. Hänen uudet teokset ammentavat mytologiasta, taidehistoriasta ja populaarikulttuurista.

PÅ SVENSKA

VERNISSAGE fre 3.2. kl. 18-21
Anders Bergman, Isse Karsten, Jan Konsin: 
OUR HOUSE 3.2.-26.2.2017

Our house it has a crowd
There’s always something happening
And it’s usually quite loud
(Madness, 1982)

På Our House utställningen ställer Myymälä2 galleriets egna aktörer Isse Karsten, Anders Bergman och Jan Konsin ut sina konstverk. Verk av de tre konstnärerna välkomnar publiken till de 14-åriga galleriet på Nylandsgatan, vars väggar bevittnat de mest fascinerande och mångsidiga kreativa processer. Myymälä2 är känt för sitt fördomsfria, provokativa och experimentella förhållande till konst. Utställningen består av Bergmans skulpturer, film- och videoinstallation, Konsins serigrafier på papper och tyg samt Karstens målningar, collage och installationer.
Man behöver inte knacka på dörren, det är bara att stiga in och känna sig som hemma!

Anders Bergman är en svensk konstnär bosatt i Helsingfors sedan början av 2000-talet. I Bergmans konst gör man en resa i installationer, måleri, ljud och en värld av sociala miljöer, där han forskar energier genom ett brett perspektiv former och gestalter. Han arbetar med musik och ljud som en sorts flytande arkitektur, och måleriet och installationer kan uppfattas som frusen musik. Mer om Bergman på andersbergman.net

Isse Karsten är bildkonstnär och producent. Hans collage, installationer och skulpturer består av granna färger och psykedeliska mönster kombinerat med de organiska formspråket i träytorna han bearbetar. Ofta finns referenser till personer och tankar som glömts bort men förtjänar vår uppmärksamhet. Enligt Minna Tarkkas ord: “Isse Karsten visuella språk ligger mellan visuell antropologi och urbana graffiti-stammar. Karstens verk finns bl.a. i Kiasmas- och privata samlingar.

Jan Konsin är galleri Myymälä2s verksamhetsledare, grafiker och seriekonstnär. På senaste tiden har han arbetat med serigrafi på såväl papper som tyg och de nya verken har inspirerats av konsthistoria, kyrkmålningar, mytologi och populärkultur.

IN ENGLISH

EXHIBITION OPENING Fri 3.2.2017 6-9pm
Anders Bergman, Isse Karsten, Jan Konsin: 
OUR HOUSE 3.2.-26.2.2017

Our house it has a crowd
There’s always something happening
And it’s usually quite loud
(Madness, 1982)

Our House gathers together Myymälä2’s own artists, Isse Karsten’s Anders Bergman’s and Jan Konsin’s recent (and not-so-recent) artworks. The three, quite disparate, creative’s works welcome the by-passenger to Our House Myymälä2, which has served as headquarters for its creative community for 14 years. Over time the building has witnessed lots of intriguing artistic processes. Myymälä2 has always been well-known of its open-minded and wild atmosphere.
The exhibition will showcase Bergman’s newest film- and video works and installations, Konsin’s serigraphs and Karsten’s installations, consisting of paintings, sculpture and collages.
Feel free to to visit us, no need to knock on the door. Come as you are and make yourself at home.

Anders Bergman is a Swedish artist who has lived and worked primarily in Helsinki since 2000. Bergman’s art practice is a journey through diverse fields of installation, painting, music, sounds and social environments – in which he investigates energy across a vast array of forms. He conceives of music and other forms of sound as a sort of “floating architecture”, and in turn he often thinks of paintings and installations as “frozen music”.
More about the artist andersbergman.net

Isse Karsten is a visual artist and producer. His collages, installations and sculptures repeat bright colours and psychedelic patterns side by side with the materiality of wood. Often his works refer to characters and thoughts which have been forgotten but would deserve our appreciation. In Minna Tarkka’s words: “Isse Karsten’s artworks navigate in between visual antropology and graffiti-tribes.” Some of his works are in private-, as well as, in Kiasma´s collections.

Jan Konsin is the executive director of Myymälä2, a graphic designer, illustrator and comic artist. Lately Konsin has been working with serigraphy, which draw from mythology, art history and pop-culture.