SPEAK UP!
Pohjoismaiden ministerineuvoston tukema yhteistyöprojekti Länsi-Balkanin ja Pohjoismaiden taideakatemioiden välillä.

Projektin päämäärä on aloittaa yhteistyö Pohjoismaiden ja Länsi-Balkanin (Serbia-Montenegro, Albania, Makedonia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina ja Kroatia) välillä nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin alalla. Kyseessä on kokonaisuudessaan tärkeä askel näiden kahden alueen tulevassa yhteistyössä. Päämääränä on löytää ja analysoida yhteisiä työskentelytapoja niin instituutioissa kuin henkilökohtaisella tasolla. Tämä projekti toimii pitkäaikaisen yhteistyön laboratoriona Pohjoismaiden ja Länsi-Balkanin alueiden välillä.

Tähän mennessä on järjestetty neljä työpajaa eri kaupungeissa syksystä 2003 alkaen. Näihin työpajoihin valitaan jokaisesta osallistujamaasta 5 taiteen opiskelijaa sekä yksi opettaja/kuraattori.
Ensimmäinen työpaja järjestettiin Belgradissa, seuraava Malmössa, kolmas Zagrebissa ja nyt viimeinen täällä Helsingissä 1.5.-8.5.2005, jossa osanottajia on Belgradista, Splitistä, Skopjesta, Kööpenhaminasta, Trondheimista sekä Helsingistä.

Työpajojen tarkoitus on keskittyä kykyyn esitellä työnsä sekä ottaa osaa nykytaiteesta käytävään vuoropuheluun. Työnimi SPEAK UP! viittaa henkilökohtaiseen tarpeeseen tuoda esille ajatuksensa omasta tilasta maailmassa. Työpaja muodostuu kirjallisuudesta, luennoista ja olennaisimpana opiskelijoiden/nuorten ammattilaisten henkilökohtaisista esitelmistä ja kuvauksista tämänhetkisistä töistä ja projekteista.

Teosten tarkoituksena on ilmaista mistä yksilö on tulossa, missä on tällä hetkellä ja mitä kohti on seuraavaksi suuntaamassa. Tehtävänä on analysoida, vertailla ja keskustella taiteen tekemisestä. Ajatuksena on oppia käyttämään teoriaa ja eri vaihtoehtoja parantaakseen taiteellista itseilmaisua.

Lisätietoja:

Mika Hannula, Kuvataideakatemian rehtori, + 358-50-3398026
mhannula @kuva.fi
Tuomas Laitinen, projektivastaava, +358-41-7723458
tuomas.laitinen@kuva.fi