Permanent Vacation

Andreas Gladin näyttely käsittelee matkoja. Niin sisäisiä kuin konkreettisiakin vaelluksia paikasta toiseen. Matkaaminen ja uusien paikkojen löytäminen ei aina tapahdu ennalta laadittujen suunnitelmien mukaan, mistä taiteilijan omat etsinnät kertovat. Viimeisien vuosien aikana Andreas on muuttanut kaupungista toiseen opiskellakseen erinäisissä taidekouluissa. Nämä matkat ja muutokset ovat synnyttäneet maalauksia, jotka tunnustelevat ja etsivät paikkaa, juurettomuuden ja päämäärättömyyden kaaoksessa. Teokset kertovat etsimisestä, jonka päämäränä on oman identiteetin, henkisen sekä fyysisen olemassa olon paikan löytäminen.

Andreas Glad on syntynyt vuonna 1976 Linköpingissä, Ruotsissa. Hän asuu ja työskentelee Bergenissä, Norjassa.