emmikahkonen1

Emmi Kähkönen: 79 miljoonaa/ 79 million

Avajaiset / Vernissage 23.01.2020 from 18:00 to 20:00

23 January – 16 February 2020

79 miljoonaa on valokuvaaja Emmi Kähkösen projekti, joka sai alkunsa vuohen syntymästä, jota Kähkönen oli kuvaamassa. Kokemuksesta heräsi kysymyksiä. Mikä on eläimen elinkaari? Mikä ihmisen rooli on siinä? Keväällä 2018 yksi teurastamo avasi ovensa valokuvaajalle.

“Etupihalla on tuhannen litran juottoastia täynnä aivoja. Tilanne tuntuu niin absurdilta, että se vähän naurattaa.”

Suomessa teurastetaan vuosittain 79 miljoonaa eläintä ja maailmanlaajuisesti 70 miljardia. Eläimiä hyväksikäyttävä ja epäekologinen tuotantotapa ei ole kestävä. Ympäristö- sekä terveyskysymysten lisäksi eläinten oikeudet ovat moraalifilosofisia kysymyksiä. Miksi ihmisen tarpeet ja mielihalut menevät toisen elävän ja tuntevan eläimen kärsimyksen edelle?

Miten ihminen on päättänyt ottaa oikeudekseen muiden eläinlajien hyväksikäytön? Hukkaamme valtavat määrät energiaa sekä luonnonvaroja prosessissa, joka ei ole tässä mittakaavassa tarpeellinen.

“Koko lattia on veressä. Verivanojen kanssa lattiaa koristaa jotain lihapalojen kaltaista. Kaikki se elämä, jota arvostan, valuu löyhkäävänä viemäriin. “

Näyttely on tuokiokuvaus. Tarina yhdestä iltapäivästä. Ihmiskuntaa ruokkiva tuotantotapa, joka brutaaliudessaan on normalisoitu.

“Ruho pyörähtää ympäri linjastolla, jonka vieressä teurastaja katkaisee jalat ja heittää ne metrin päässä sijaitsevaan jalkasankoon. Lampaat ovat pieniä eläimiä, mutta voimaa niiden tappamiseksi on käytettävä. Lammas toisensa perään pudottaa päänsä sankoon. Veri valuu kurkusta vanana ja roiskuu teurastajan esiliinaan.”

Emmi Kähkönen
Emmi Kähkönen (s.1992) on kansainvälisesti palkittu ammattivalokuvaaja. Hän opiskelee työn ohella kuvataiteilijaksi Lapin Ammattikorkeakoulussa. Kähkönen käsittelee kuvataiteessaan erityisesti ihmisen, eläimen ja ympäristön vuorovaikutussuhteita. Valokuva toimii välineenä dialogissa ympäristön kanssa. Hän työskentelee Lapissa sekä Helsingissä.

79 miljoonaa on Emmi Kähkösen projekti, joka kysyy ja kyseenalaistaa. Näyttely vie katsojan teurastamon maailmaan. Alkuvuodesta 2018 Kähkönen päätyi kuvaamaan vuohen synnytystä kotieläintilalle. Kokemuksesta heräsi lisää kysymyksiä. Mikä on eläimen elinkaari? Jos eläimen elämän alku näyttää tältä, niin miltä sen loppu näyttää? Missä suhteessa syntymä ja kuolema ovat? Mikä ihmisen rooli niissä on? Keväällä 2018 yksi teurastamo avasi ovensa valokuvaajalle.

Näyttelyn kuvia tukevissa teksteissään Kähkönen avaa aistimaailmaansa, jota hän koki vierailullaan teurastamossa. Valokuvat tarjoavat katseluikkunan teurastamon suljettujen ovien taakse.

 

***

Emmi Kähkönen

Emmi Kähkönen (b. 1992) is an internationally awarded professional photographer. She studies visual arts at Lapland University of Applied Sciences as well as she works in Lapland and Helsinki. In her visual arts Kähkönen focuses on the interaction between man, animal and environment. Photography acts as a tool for dialogue with the environment.

79 million is a project by Emmi Kähkönen that asks questions. The exhibition takes the viewer to the slaughterhouse world. In early 2018 Kähkönen took pictures of a goat giving birth at a livestock farm. That experience arose more questions. What is the life cycle of an animal? If the beginning of an animal’s life looks like this, how does the end look like? What is the relationship between birth and death? What is the role of man in them?

In the text accompanying the pictures of the exhibition Kähkönen opens up the world of senses she experienced during her visit to the slaughterhouse in spring 2018. The photographs present a viewing window behind the closed doors of the slaughterhouse.

Emmi Kähkönen webpage

facebook event