PERISYNTI

Juhani Koivumäki

Tulevan kolmen näyttelyn kokonaisuuteni lähtökohtana on paljastaa niitä tekijöitä, jotka rajoittavat käsityskykyämme ja pitävät ihmisen maallisempana ja vähemmän tiedostavana olentona kuin mitä voisi olla mahdollista.

Ensimmäinen näyttely Perisynti keskittyy riippuvuuteen nautinnosta. Ihmistä hallitseva nautintokeskeisyys ja tarve kielletyn toteuttamiseen luo alkulähtökohdan rajoja rikkovalle ja kehittyvälle ihmiselle pitäen samalla sisällään taipumuksen hitaaseen itsetuhoon.

Ihmisen elämä  pyörii nautinnon tavoittelun ympärillä. Perustarpeet ja riippuvuudet sekoittuvat toisiinsa kertoen tarpeestamme turvaan ympäröivää maailmaa kohtaan. Näyttelyn valokuvat ja videoteokset käsittelevät riippuvuuden syitä ja esittelevät sen seurauksia ihmisen fyysisessä ja henkisessä olemisessa.