Deck ring

Ozmozo rings made of skateboard decks with silver inner ring. From our local dealer Osmo. Different designs.

For sale.

På svenska:

Osmos är ett fysikaliskt och kemiskt fenomen som uppstår i ett semipermeabelt membran med vätskelösning på bägge sidor.