Guided tour by Salla Tuomivaara

Y7jaW4mFfmU

Salla Tuomivaara: Miten eläimistä tehdään lihaa

Opastettu kierro / Guieded tour  08.02.2020 at 14:00

Suomessa teurastetaan vuosittain 79 miljoonaa eläintä ja maailmanlaajuisesti 70 miljardia. Eläimiä hyväksikäyttävä ja epäekologinen tuotantotapa ei ole kestävä. Ympäristö- sekä terveyskysymysten lisäksi eläinten oikeudet ovat moraalifilosofisia kysymyksiä. Miksi ihmisen tarpeet ja mielihalut menevät toisen elävän ja tuntevan eläimen kärsimyksen edelle?Miten eläimistä tehdään lihaa – teurastamisen näkymättömyys.

79 miljoonaa on valokuvaaja Emmi Kähkösen projekti, joka sai alkunsa vuohen syntymästä, jota Kähkönen oli kuvaamassa. Kokemuksesta heräsi kysymyksiä. Mikä on eläimen elinkaari? Mihin se päättyy? Mikä ihmisen rooli on? Keväällä 2018 yksi teurastamo avasi ovensa valokuvaajalle.

Osana näyttelyä järjestämme kolme opastettua kierrosta, jotka tarjoavat näyttelyyn ja sen teemaan kolme erilaista näkökulmaa: moraalifilosofisen, yhteiskuntatieteellisen ja kuvataiteen näkökulman.

Tervetuloa tutustumaan 79 miljoonaa -näyttelyyn tutkija Salla Tuomivaaraan johdolla lauantaina 8.2. kello 14-15. Omalla opaskierroksellaan Tuomivaara lähestyy näyttelyn kuvia yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.

Miten eläimistä tehdään lihaa – teurastamisen näkymättömyys

Ihmiset pitävät eläimistä ja niiden katselusta: lemmikeistä, eläintarhoista, luonto-ohjelmista, lintujen tarkkailusta. Suuri osa ihmisistä pitää myös lihasta. Emme kuitenkaan pidä sen prosessin näkemisestä, jossa elävät eläimet muuttuvat päivittäin kohtaamiksemme tuotteiksi, elintarvikkeiksi. Vaikka lihan valmistaminen ateriaksi monien mielestä nautinnollista, harva katselee kuvaa teurastamoista mielellään. Teurastaminen on ulkoistettu tietylle ihmisryhmälle. Aiemmin eläimet kuitenkin muutettiin ruuaksi kodin piirissä. Miksi olemme etääntyneet teurastamisesta ja miten se on meihin vaikuttanut? Entä mikä on teurastamisen tulevaisuus? Mikä rooli teurastamisen näkyväksi tekemisellä esimerkiksi valokuvan keinoin on tässä kaikessa?

Salla Tuomivaara on sosiologi, yhteiskuntatieteiden tohtori ja tietokirjailija. Hän väitteli sosiologian eläinkäsitysten historiasta keväällä 2018 ja työskentelee tällä hetkellä tutkijana. Tuomivaaran kirja, Syötävät koirat ja sympaattiset siat – Eläinten kohtaamisesta, ilmestyi joulukuussa 2019. Hän toimii tällä hetkellä myös Animalian hallituksessa.

Näyttelyä ei suositella pienille lapsille.

***

Salla Tuomivaara: How Animals are Made of Meat – The Invisibility of Slaughter

Every year 79 million animals are slaughtered in Finland and 70 billion worldwide. Animal and non-organic production methods are not sustainable. In addition to environmental and health issues, animal rights also concern moral and philosophical issues. The key question resonating throughout the 79 Million exhibition is: Why do humans need and desire to take precedence over the suffering of other living and feeling animals?

79 Million is an exhibition produced by Finnish photographer Emmi Kähkönen. The show has been influenced by the artist’s own experience while photographing the birth of a goat. Touched by this intimate experience, the artist started to hypothesise: What is the Life Cycle of an Animal? Where does it end? What is the role of man within this cycle?

As part of the exhibition, there will be three guided tours held at Myymälä2 gallery. Each one of the tours will offer a different perspective on the exhibition and its theme: the moral/ philosophical, social science and visual perspective.

How Animals are Made of Meat- The Invisibility of Slaughter is the second exhibition event. It will be run by sociologist Salla Tuomivaara on Saturday, 8th of February between 2pm and 3pm. In her exhibition tour, Tuomivaara will analyse the exhibition pictures from a social science perspective.

People care about animals and they enjoy learning about them: pets, zoos, nature programs, bird watching. Most people also like meat. However, they do not like to acknowledge the process that turns living animals into products that we encounter on a daily basis as food. While the preparation of meat for meals is considered to be a fun activity, only few are keen to see the real pictures of slaughterhouses. Slaughter is outsourced to a specific group of people. In the past, animals were turned into food in our own homes. Why did we decide to move away from slaughter and how did this shift affect us? What about the future of slaughter? Is it possible to make slaughtering more visible, for example via photography?

Salla Tuomivaara is a Finnish researcher, sociologist, doctor of social sciences and non-fiction writer who has a PhD in Animal History of Sociology. Tuomivaara’s book, Edible Dogs and Sympathetic Pigs – About Animal Encounters, was published in December 2019. She currently serves in Animalia’s board of directors.

Please note! The exhibition is not recommended for small children.

facebook event