Guided tour by Emmi Kähkönen

enhDj4loHSI

Emmi Kähkönen: Kuvataiteen rooli eläinoikeustyössä

Opastettu kierro / Guieded tour  15.02.2020 at 14:00

Suomessa teurastetaan vuosittain 79 miljoonaa eläintä ja maailmanlaajuisesti 70 miljardia. Eläimiä hyväksikäyttävä ja epäekologinen tuotantotapa ei ole kestävä. Ympäristö- sekä terveyskysymysten lisäksi eläinten oikeudet ovat moraalifilosofisia kysymyksiä. Miksi ihmisen tarpeet ja mielihalut menevät toisen elävän ja tuntevan eläimen kärsimyksen edelle?

79 miljoonaa on valokuvaaja Emmi Kähkösen projekti, joka sai alkunsa vuohen syntymästä, jota Kähkönen oli kuvaamassa. Kokemuksesta heräsi kysymyksiä. Mikä on eläimen elinkaari? Mihin se päättyy? Mikä ihmisen rooli on? Keväällä 2018 yksi teurastamo avasi ovensa valokuvaajalle.

Osana näyttelyä järjestämme kolme opastettua kierrosta, jotka tarjoavat näyttelyyn ja sen teemaan kolme erilaista näkökulmaa: moraalifilosofisen, yhteiskuntatieteellisen ja kuvataiteen näkökulman.

Näyttelyn opastetut kierrokset päättää valokuvaaja ja kuvataiteilija Emmi Kähkösen opastus lauantaina 15.2. klo 14-15. Omalla opaskierroksellaan Kähkönen esittelee näyttelyn teoksia tekijän näkökulmasta. Hän on aiemminkin käsitellyt kuvataiteessaan erityisesti ihmisen, eläimen ja ympäristön vuorovaikutussuhteita. 79 miljoona -projekti on siten luonnollinen jatkumo hänen aiemmalle työlleen. Kierroksellaan Kähkönen pohtii kuvataiteen roolia eläinoikeustyössä, sekä erityisesti valokuvan roolia osana aiheiden konkretisointia. Samalla osallistujat kuulevat kuinka projekti sai alkunsa ja millainen tarina vaikuttavien kuvien takaa löytyy.

Näyttelyä ei suositella pienille lapsille.

* * *

Emmi Kähkönen: The Role of Fine Arts in Animal Law

Every year, 79 million animals are slaughtered in Finland and 70 billion worldwide. Animal and non-organic production methods are not sustainable. In addition to environmental and health issues, animal rights also concern moral and philosophical issues. The key question resonating throughout the 79 Million exhibition is: Why do humans need and desire to take precedence over the suffering of other living and feeling animals?

79 Million is an exhibition produced by Finnish photographer Emmi Kähkönen. The show has been influenced by the artist’s own experience while photographing the birth of a goat. Touched by this intimate experience, the artist started to hypothesise: What is the Life Cycle of an Animal? Where does it end? What is the role of man within this cycle?

The Role of Fine Arts in Animal Law is the final event featuring the photographer and artist Emmi Kähkönen on Saturday 15 February from 2-3 pm. During this guided tour, Kähkönen will examine her exhibition pieces from the author’s point of view. In her artistic career, Kähkönen often returns to the themes, such as the environment and the interaction between man and animals. The 79 million project is therefore a natural continuation of her previous work. The main topic that Kähkönen will discuss is the role of fine arts in animal law, and particularly the role of photography as a concrete expression of this subjects.

Emmi Kähkönen (b. 1992) is an internationally awarded professional photographer. In addition to her artistic work, she is currently studying visual arts at Lapland University of Applied Sciences.

Please note! The exhibition is not recommended for small children.

facebook event