TheBigPostersmall (1)

The Big Crash
– art for the pending burst of the real estate bubble –
by Malte Steiner
4.8.-27.8.2023
Opening / Avajaiset 3.8.2023 18-20:00

The Big Crash is an expansive art piece which branches out in many forms, such as painting, electronic art, sound and music, net art, sculpture and installation art. The piece embraces Steiner’s concept of the contemporary interdisciplinary Gesamtkunstwerk and started early 2019.

The thematic departure point for the piece is the instability of the real estate market as a consequence of extreme gentrification. Something that is actively taking place in all bigger cities around the globe. There is a pending ‘big bubble crash’ awaiting as a consequence of this and the piece deals with the growing instability this movement creates and its effects on society.
The Big Crash is intended to grow, and the first parts are based on a software that mines the Internet for real estate data, here websites that work as intermediaries of rented properties, rooms and flats. Berlin was chosen as an example since the market and the city’s gentrification has expanded in such a high speed over the last few years.

The custom software written by Malte Steiner harvests the data of the real estate websites like prices and square-meters, but also the visuals of the advertisements. These are analyzed with a machine learning algorithm, performing an image segmentation and thus separating objects found in these images into picture fragments. These fragmentations will consequently be used in the different forms of the art piece. The Big Crash is also about media transfer, data i.e. can be translated into physical objects and those back in virtual space. Results of image segmentation algorithm are here painted in oil on canvas. The numerical data of the prices i.e. is transferred to MIDI and OSC data to control synthesizers, creating generative soundscapes.

About Malte Steiner
Malte Steiner (born 1970) is a German media artist, electronic musician and composer. He started creating electronic music and visual art around 1983, developing his own vision of the interdisciplinary Gesamtkunstwerk. First exhibitions already in 1983. In 1986 Steiner took a course in electro-acoustic music in Lüneburg by H.W. Erdmann and gave his first concerts in the following years, e. g. in Germany, France and Belgium, and started 1987 to release his music on cassette, later on vinyl, CD and online.
In 1998 he began to create electronic art and installations and additionally in 2003 several net art projects including a collaborative visual networking environment, shown in the Java museum in Sofia, Bulgaria.
Besides diverse music projects Steiner is also involved in several open source projects and has done lectures, radio features and workshops. Artist-In-Residency i.E. in Open City (La Ciudad Abierta) Of Ritoque, Chile 2011 or together with Tina Mariane Krogh Madsen in Ii, Finland 2018.
In 2018 he relocated to Aalborg, Denmark and started in 2019 with the work on the new art project The Big Crash, art for the pending burst of the real estate bubble, reflecting on the housing crisis and gentrification. Art pieces are based on data which a software by Steiner harvest from online real estate ads. For instance images were segmented with the help of a Machine Learning algorithm and the resulting fragments were used for actual 3D printed objects but also in VR. Physical exhibitions of The Big Crash have been in Aarhus and Aalborg, Denmark and Bergen, Norway. The VR part has been shown i.E. at the Sound Campus exhibition of Kunstuniversität Linz at Ars Electronica 2020, at the ICMC 2021 conference, in the digital section of KP22 exhibition Aarhus 2022 and Rencontres Internationales Paris/Berlin 2022.
Also in 2019 he started the conceptional phase of the project absolute power, macht + ohnmacht and painted first paintings. This project reflects on power structures and their mechanisms in politics and society. The first solo exhibition of absolute power was shown 2022 at XM3 Aalborg, Denmark, the installation Rewriting History: I keep forgetting faces at Piksel 22 festival in Bergen, Norway.
The Big Crash on laaja taideteos, joka haarautuu moniin eri suuntiin, kuten maalaustaiteeseen, elektroniseen taiteeseen, äänitaiteeseen ja musiikkiin, verkkotaiteeseen, kuvanveistoon ja installaatiotaiteeseen. Teos ilmentää Steinerin käsitettä nykyaikaisesta poikkitaiteellisesta Gesamtkunstwerkista ja alkoi alkuvuodesta 2019.

Teoksen temaattinen lähtökohta on kiinteistömarkkinoiden epävakaus äärimmäisen gentrifikaation seurauksena. Jotain, jota tapahtuu aktiivisesti kaikissa suuremmissa kaupungeissa ympäri maailmaa. Tämän seurauksena on odotettavissa “suuri kuplan romahdus”, ja teos käsittelee tämän liikkeen aiheuttamaa kasvavaa epävakautta ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan.
The Big Crashin on tarkoitus kasvaa, ja sen ensimmäiset osat perustuvat ohjelmistoon, joka louhii internetistä kiinteistötietoja, tässä sivustoja, jotka toimivat vuokrakiinteistöjen, huoneiden ja asuntojen välittäjinä. Esimerkkinä valittiin Berliini, koska markkinat ja kaupungin gentrifikaatio ovat laajentuneet niin kovaa vauhtia viime vuosina.

Malte Steinerin koodaama räätälöity ohjelmisto kerää kiinteistösivustojen tietoja, kuten hintoja ja neliömetrejä, mutta myös mainosten visuaalisia tietoja. Nämä analysoidaan koneoppimisalgoritmilla, joka suorittaa kuvan segmentoinnin ja erottelee siten kuvista löytyvät kohteet kuvapalasiksi. Näitä fragmentteja käytetään sitten taideteoksen eri muodoissa. Big Crashissa on kyse myös median siirrosta, eli data voidaan muuntaa fyysisiksi objekteiksi ja nämä takaisin virtuaaliseen tilaan. Kuvan segmentointialgoritmin tulokset on tässä maalattu öljyllä kankaalle. Hintojen numeeriset tiedot siirretään MIDI- ja OSC-tiedoiksi, joilla ohjataan syntetisaattoreita ja luodaan generatiivisia äänimaisemia.

Malte Steiner (s. 1970) on saksalainen mediataiteilija, elektroninen muusikko ja säveltäjä. Hän aloitti elektronisen musiikin ja kuvataiteen tekemisen noin vuonna 1983 ja kehitti oman näkemyksensä monialaisesta Gesamtkunstwerkista. Ensimmäiset näyttelyt jo vuonna 1983. Vuonna 1986 Steiner osallistui H.W. Erdmannin elektroakustisen musiikin kurssille Lüneburgissa ja antoi ensimmäiset konserttinsa seuraavina vuosina muun muassa Saksassa, Ranskassa ja Belgiassa. 1987 Steiner alkoi julkaista musiikkiaan kasetilla, myöhemmin vinyylillä, CD:llä ja verkossa.
Vuonna 1998 hän alkoi luoda elektronista taidetta ja installaatioita ja lisäksi vuonna 2003 useita verkkotaideprojekteja, mukaan lukien yhteistoiminnallinen visuaalinen verkkoympäristö, joka oli esillä Java-museossa Sofiassa, Bulgariassa.
Monipuolisten musiikkiprojektien lisäksi Steiner on mukana useissa avoimen lähdekoodin projekteissa ja on pitänyt luentoja, radio-ohjelmia ja työpajoja. Taiteilijaresidenssi mm. Open Cityssä (La Ciudad Abierta) Ritoquessa, Chilessä 2011 tai yhdessä Tina Mariane Krogh Madsenin kanssa Iissä, Suomessa vuonna 2018.
Vuonna 2018 hän muutti Tanskan Aalborgiin ja aloitti vuonna 2019 työskentelyn uuden taideprojektin The Big Crash parissa. Taideteokset perustuvat tietoihin, joita Steinerin ohjelmisto kerää verkossa olevista kiinteistöilmoituksista. Esimerkiksi kuvat segmentoitiin koneoppimisalgoritmin avulla, ja tuloksena syntyneitä fragmentteja käytettiin varsinaisiin 3D-tulostettuihin esineisiin mutta myös VR:ssä. The Big Crash on ollut näyttelyssä Århusissa ja Aalborgissa Tanskassa sekä Bergenissä Norjassa. VR-osa on ollut esillä muun muassa Kunstuniversität Linzin Sound Campus -näyttelyssä Ars Electronica 2020 -tapahtumassa, ICMC 2021 -konferenssissa, KP22-näyttelyn digitaalisessa osiossa Århus 2022 ja Rencontres Internationales Paris/Berlin 2022 -tapahtumassa.
Lisäksi vuonna 2019 hän aloitti absolute power, macht + ohnmacht -projektin konseptointivaiheen ja maalasi ensimmäiset maalaukset. Projekti pohtii valtarakenteita ja niiden mekanismeja politiikassa ja yhteiskunnassa. Ensimmäinen yksityisnäyttely oli esillä 2022 XM3 Aalborgissa Tanskassa, installaatiossa Rewriting History: I keep forgetting faces Piksel 22 -festivaalilla Bergenissä, Norjassa.

http://absolute-power.org
http://www.thebigcrash.net
https://www.block4.com

Facebook Event