1698240370733 (1)

Queens of Chaos (Kaosekuningannad)
Katrin Valgemäe
1.12.-17.12.2023
Opening / Avajaiset 30.11.2023 18:00 – 20:00

“Do not spoil what you have by desiring what you have not; remember that what you now have was once among the things you only hoped for.”
― Epicurus ―

Myymälä2 is pleased to present “Queens of Chaos” (Kaosekuningannad) with brand new artworks by Estonian artist Katrin Valgemäe, the exhibition marks her first solo show outside Estonia. The main body of work is a series of kitschy stylistic paintings which are influenced both —with equal enthusiasm— by visual imagery shaped by watching Finnish TV advertising during her childhood and a fictional and sarcastic allegory on Estonian consumerism during the last decade of the Soviet occupation. Ultimately, the exhibitions try to connect different timelines, from the fake dreams of socialism to the rapturous 1990s in independent Estonia and the present.

The sophisticated look of Valgemäe’s women, or queens, clashes with their intention of promoting brands of almost banal commodities, “Felix”, “Kalev”, “Pedigree”, etc. However, one can think that the gorgeous visual imagery of Valgemäe’s wish to extend beyond their canvases. Somehow, it is not strange to think that Valgemäe’s burlesque portraits mixture of high and low depicting kooky, cheeky and coquettish women are topically affiliated with some of the endless shared awkwardly confessional selfied-mirrored promotional Tik-Toks videos.

The exhibition’s curator Ramiro Camelo, advises us to look Valgemäe’s canvases more scrupulously. He says: “What attracted me to Valgemäe paintings, from the very beginning, is that they are executed with a deliberate mannered flamboyance, which turns her style a bit whimsy and offbeat. In doing so she creates a weirdly blissful visual mood. I must insist don’t take her paintings at face value, Valgemäe’s pictorical manner is in fact both highly skilled and technically smarter than it may at first seem.”

A notable part of the exhibition is a dinner’s table that invites to partake, —either real or imaginary—. A setting that works as a cultural reference and consumerism satyr that runs through the exhibition. The porcelain glazed plates’ motives are unified by the artist’s genuine twisted humour, aspiring to be cherished as an understated camp, the characters seem part of an idyllic royalty, at the same time decadent and luxuriously, likewise, they belong to a land of make-believe universes. Gazing at Valgemäe’s art against a backdrop of our endless vacuous consumption and general messy state of affairs, we are tempted to think that her cast of characters is not that far away from us. They might be moulded after us.

About the artist
Katrin Valgemäe: She gained a painting BA graduate from EKA, Estonian Academy of Arts, and later attended the MFA at the same institution. Recent solo exhibitions: “Estonian Preacher”, Castellan House Gallery, Tallinn, Estonia (2022); “16 Round Princesses”, Staapli Gallery, Tallinn, Estonia (2021); “Paranoia in an Art Hall”, Gallery 3,14, Tallinn, Estonia (2017) and “I Am Romantic at Heart, But Life Has Gone Trivial”, Rakvere Theater, Tallinn, Estonia (2016). Recent group exhibitions: “Impulse” 6th Tallinn Drawing Triennial, ARS Tallinn, Estonia (2021); “Park and City”, Plaza Gallery, Tallinn, Estonia (2021); “Woman.Replacement Body”, Gallery Noorus, Tartu, Estonia (2020); “Triennial Inside Biennial”, Gallery 3,14, Tallinn, Estonia (2020) and “La Grande Bellezza”, Pärnu City Gallery and Tallinn Art Space, Tallinn. Estonia (2019)

Exhibition curated by Ramiro Camelo.
“Queens of Chaos” (Kaosekuningannad) is part of Myymälä 2 programme ‘Baltic Fellowship Network” which aims to potentiate collaboration and facilitate artistic exchanges among art institutions, exhibition spaces, individuals and counterparts based in Estonia, Latvia and Lithuania.

The exhibition is financially supported by EESTI KULTUURKAPITAL -The Cultural Endowment of Estonia

“Älä pilaa sitä, mitä sinulla on, haluamalla sitä, mitä sinulla ei ole. Muista, että se, mitä sinulla on nyt, oli kerran niiden asioiden joukossa, joita vain toivoit.”

― Epikuros ―

Myymälä 2:lla on ilo esitellä Katrin Valgemäen näyttely “Queens of Chaos” (Kaosekuningannad), joka sisältää virolaisen taiteilijan uusimpia teoksia. Näyttely on hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä Viron ulkopuolella. Pääosa teoksista on sarja kitsch-tyylisiä maalauksia, jotka ovat saaneet vaikutteita suomalaisen television mainosten katselun kautta muodostuneesta visuaalisesta kuvastosta taiteilijan lapsuudessa ja fiktiivisestä, sarkastisesta allegoriasta virolaisesta kulutuskulttuurista neuvostomiehityksen viimeisellä vuosikymmenellä. Viime kädessä näyttely pyrkii yhdistämään eri aikajanoja sosialismin valheellisista unelmista itsenäisen Viron riemukkaaseen 1990-lukuun ja nykypäivään.

Valgemäen naisten eli kuningattarien hienostunut ulkonäkö on ristiriidassa heidän aikomuksensa kanssa mainostaa banaalien hyödykkeiden tuotemerkkejä, “Felix”, “Kalev”, “Pedigree” jne. Voidaan kuitenkin ajatella, että Valgemäen upea visuaalinen kuvasto haluaa ulottua kanvaasin ulkopuolelle. Voidaan ajatella, että Valgemäen burleski muotokuvat, joissa korkea ja matala sekoittuvat ja joissa kuvataan kookkaita, poskettomia ja coquette-estetiikkaa ilmentäviä naisia, liittyvät ajankohtaisesti loputtomasti jaettuihin kömpelön tunnustuksellisiin, itsetunnustuksellisiin Tik-Tokin mainosvideoihin.

Näyttelyn kuraattori Ramiro Camelo ohjaa tarkastelemaan teoksia tarkemmin: “Minua viehätti Valgemäen maalauksissa alusta alkaen se, että ne on toteutettu tarkoituksellisen maneerisella räikeydellä, joka tekee hänen tyylistään hieman omituisen ja “offbeatin”. Näin hän luo erikoisen ja autuaan visuaalisen tunnelman. Täytyy vaatia katsojia olemaan ottamatta hänen maalauksiaan nimellisarvoisina, Valgemäen kuvallinen tekniikka on itse asiassa sekä erittäin taitavaa, että teknisesti älykkäämpää, kuin miltä se aluksi näyttää.”

Huomattava osa näyttelyä on illallispöytä, joka kutsuu katsojan osallistumaan, -joko todelliseen tai kuvitteelliseen illalliseen. Asetelma toimii kulttuurisena viitteenä ja kulutusyhteiskunnan satiirina, joka kulkee yhtenevänä teemana läpi näyttelyn. Posliinisten lasitettujen lautasten motiiveja yhdistää taiteilijan kieroutunut huumori, joka pyrkii tulemaan huomatuksi hillittynä campina, hahmot näyttävät kuuluvan idylliseen aristokratiaan, dekadenssiin ja ylelliseen, mutta samalla tekaistujen universumien maailmaan. Katsoessamme Valgemäen taidetta loputtoman tyhjänpäiväisen kuluttamisen ja yleisen sotkuisen maailmantilan kontekstista käsin, olemme taipuvaisia ajattelemaan, että hänen hahmonsa eivät ole kovin kaukana meistä. Heistä saattaa löytyä yhteneväisyyksiä.

Katrin Valgemäe on valmistunut maalaustaiteen kandidaatiksi EKA:sta, Viron taideakatemiasta, ja suoritti myöhemmin samassa oppilaitoksessa maisterintutkinnon. Viimeaikaisia yksityisnäyttelyitä:: “Estonian Preacher,” Castellan House Gallery, Tallinna, Viro (2022); “16 pyöreää prinsessaa,” Staapli Gallery, Tallinna, Viro (2021); “Paranoia taidehallissa,” Galleria 3,14, Tallinna, Viro (2017) ja “I Am Romantic at Heart, But Life Has Gone Trivial,” Rakvere Theater, Tallinna, Viro (2016). Viimeaikaiset ryhmänäyttelyt: M: “Galleria Noorus,” Tartto, Viro (2020); “Triennial Inside Biennial,” Galleria 3,14, Tallinna, Viro (2020) ja “La Grande Bellezza,” Pärnun kaupungin galleria ja Tallinn Art Space, Tallinna. Viro (2019)

Näyttelyn on kuratoinut Ramiro Camelo.
“Queens of Chaos” (Kaosekuningannad) on osa Myymälä 2:en “Baltic Fellowship Network” -ohjelmaa, jonka tavoitteena on tehostaa yhteistyötä ja helpottaa taiteellista yhteistyötä Virossa, Latviassa ja Liettuassa sijaitsevien taideinstituutioiden, näyttelytilojen, yksityishenkilöiden ja kollegoiden välillä.

Näyttelyä tukee EESTI KULTUURKAPITAL -Viron kulttuurirahasto.

www.katrinvalgemae.com
Facebook Event

download