JATKEET

Eeva-Maija Pulkkinen

26.5 – 23.6. 2016

 

 

Niin kaltainen,

lähes,

kuin

 

Vartalo

 

Teknologinen niin kömpelö

 

Minkälainen on muoto, joka on kehon jatkeena niin sulava, että siitä tulee näennäisesti osa ruumista? Eeva-Maija Pulkkisen Jatkeet on installaatio, joka yhdistelee 3D-teknologiaa, elävää materiaalia, esineitä ja liikkuvaa kuvaa. Kipsiset, muoviset sekä elävästä bakteeriselluloosasta valmistetut veistokset syntyivät prosessissa, jossa muoto kasvoi digitaalisesti rakentaen sekä elävää materiaalia synteettisesti valmistaen. Teos tarkkailee muuntumisen prosesseja, joita ympäröivät teknologiat mahdollistavat, ja joissa elollisen ja elottoman raja on entistä häilyvämpi.

Eeva-Maija Pulkkinen (1986) on kuvataiteilija, joka työskentelee digitaalisten ja fyysisten objektien, veistosten, teks-tin ja installaation parissa. Inhimillisen ja ei-inhimillisen tarkastelu on keskeistä hänen työskentelylleen, joka tutkii kehon, teknologian ja luonnon sekä sen olioiden kohtaamisia. Pulkkinen on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-Yliopistosta ja opiskelee tällä hetkellä Kuvataideakatemian tila-aikataiteen osastolla (MFA).

 eevamaija.com

 

 

EEVA-MAIJA PULKKINEN

Jatkeet

Opening on Thu May 26 at 6–9pm. Welcome! 

 

So similar,

almost,

as if

 

Body

 

High-tech so clumsy

 

What kind of a form is so natural as an extension of the body that it seemingly becomes a part of it? Eeva-Maija Pulkkinen’s exhibition Jatkeet in Myymälä2 presents an installation combining 3D-technology, living material, objects and moving image. Sculptures made from plaster, plastic and living microbial cellulose were created in a process where the form was build up by constructing it digitally and by cultivating living material synthetically. The installation focuses on to ponder the processes of transformation which surrounding technologies enable and in where the boundaries of living and non-living are constantly fading.

Eeva-Maija Pulkkinen (1986) is a Finnish visual artist based in Helsinki. She works with digital and physical objects, sculpture, text and installation. Boundaries of human and non-human are often pondered in her work that investigates the encounters with human body, technology, nature and its beings. Pulkkinen has graduated with an MA from the Aalto University School of Arts, Design and Architecture and currently studies at the Academy of Fine Art’s / Time and Space Arts study programme (MFA).

 eevamaija.com