Avoin näyttelyhaku

Hakuaika on ajalle 2021. Viimeinen hakupäivä on 31.01.2020.

– Lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen info@myymala2.com  31.01.2020 mennessä.
– Suosimme hakemuksia jotka ovat pituudeltaan neljä viikkoa, mutta otamme mielellämme vastaan hakemuksia myös lyhyemmistä ja pidemmistä näyttelyistä.
– Hakemus on vapaamuotoinen, mutta toivomme että seuraavat asiat tulevat selkeästi esille hakemuksessa:
– Näyttelyn teema ja sisältö.
– Toivottu näyttelyaika.
– Kuvailu teoksista.
– CV, artist statement, portfolio.

Myymälä2 on vuonna 2002 perustettu taiteilijavetoinen näyttely- ja tapahtumatila Helsingin keskustassa. Vuosien aikana se on omistautunut vaihtoehtoisena tilana kuvataiteille, kokeelliselle musiikille, suunnittelulle, ja katukulttuurille. Tilaan kuuluu kirjakauppa joka painottuu itsenäisiin kustanteisiin. Myymälä2 esittelee omistautuneita tekijöitä eri taiteen alueilta ja eri koulutus-ja kulttuuritaustoista, joiden asenne taiteeseen on kokeileva ja normeista poikkeava.

Myymälä2 joutuu perimään näyttelytilasta vuokraa, joka vuonna 2021 on 850 euroa/neljä viikkoa. Vuokraan kuuluu valvonta gallerian aukioloaikoina, sähköiset kutsut ja sekä tiedotus sosiaalisessa mediassa.

Myymälä2 ei peri provisiota teosmyynneistä.

Open call for exhibitions:

The open call is to book exhibitions for 2021 and it is open until 31.01.2020

– Send your application via email to info@myymala2.com by 31.01.2020
– The exhibitions should preferably be of duration of four weeks, including installation and dismounting. Proposals for shorter and longer periods are also considered.

The application is free form, but it should clearly state:
– Your exhibition theme and content
– Preferred date of the exhibition
– Describe the works in planning
– CV, short portfolio, artist statement

Myymälä2 gallery is an artist-run exhibition and event space in the centre of Helsinki since 2002. Over the years, it has strengthened its position in Helsinki as an alternative space dedicated to visual arts, experimental music, design and street culture. It also includes a small shop of independent publishing. Myymälä2 is presenting dedicated artists from different disciplines of various cultural and educational backgrounds, whose attitude toward art is experimental and unconventional.

Myymälä2 has to charge rent for the exhibition space. In 2021 the amount is 850 euros/4 weeks. The rent includes supervision of the gallery space during the open hours, digital invitations, and promotion at our social media sites. Myymälä2 does not charge commission on sales.

The results will be published in the beginning of February 2020.

Floor Plan