wwworld

Hanna Perälä (s.1984) on tuore tulokas Helsingin taidekentillä. Hänen työnsä tasapainoilevat monokromaattisten abstraktien maalausten sekä agressiivisempien värikkäiden töiden välillä, ominaista teoksille on korostettu pastellinen värimaailma. Merkittävimpiä inspiraation lähteitä taiteilijalle ovat biologia, naiseus, luonto sekä ihmisen monimutkainen kuolemasuhde. Taiteen manipuloimattomuus ja rehellisyys innostavat taiteilijaa kuvaamaan ympäröivän maailmaa kainostelematta. Maalausten ytimenä on luoda kontrasteja, joko teoksen sisällä tai vuorovaikutuksena maalausten sarjassa. WWWORLD-näyttelyssä Perälä tarkastelee ironisten teosten kautta ristiriitaista suhdettaan mediaan, viihteeseen sekä tosi-tv:n maailmaan. Näyttelykuratoinnista, tilasuunnittelusta sekä konseptoinnista vastaa Weera Brown, äänimaailmasta Olli Aarni (http://olliaarni.bandcamp.com/).

www.hannaperala.tumblr.com