SIDE CATCH 

Paula Humberg

4.3.-3.4.2016

opening 3.3.2016 from 6 pm to 9 pm

 

The exhibition Side Catch consists of an invertebrate collection and a photo series titled as Phenotype.

 

Entomological collections are typically made with a scientific or an aesthetic objective, and collected animals are neatly pinned into boxes. At first glance, my collection seems quite ordinary, though poorly built, but it is made of individuals that are in one way or another considered useless or not worth collecting. The name Side Catch refers especially to the collection part that constitutes of real side catch material a biologist caught while collecting insects for his research. Normally this material would be waste, but I wanted to focus on individuals that were classified as scientifically meaningless. As a biology undergraduate student I am interested in scientific methods and conventions, particularly in the field of zoology. I purposely broke some rules in order to explore conventions related to entomological collections.

 

Rest of the collection contains honeybees and personal “side catch”. I spent many months salvaging pests, such as mosquitos, and some of the unfortunate invertebrates I killed by accident. The bees come from farmers who lose some of their stock each winter. Honeybees and other pollinators are vanishing at an alarming rate; for example, in some parts of China farmers are forced to pollinate fruit tree flowers by hand. This lead me to wonder if ordinary bees could some day become rare sought-after collection specimens.

 

Phenotype means the physical appearance – the combined result of genes and environmental factors – of an individual. Each multiple exposure photograph constitutes of many invertebrates that belong to the same species or species group. Swarm intelligence emphasizes the minor role of any individual that is part of a larger insect colony, and people also often see insects as repulsive mass instead of viewing them as species, let alone individuals. In these photographs animal mass transforms into single portraits that appear soft or even cute. However, not all body parts align and none of the individuals disappear entirely under the mass.

 

The project has received funding from Finnish Cultural Foundation.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

SIVUSAALIS

Paula Humberg

4.3.-3.4.2016

avajaset 3.3.2016 klo 18-21

 

Sivusaalis-näyttelyyn kuuluu hyönteistieteellisiä kokoelmia jäljitteleviä vitriiniteoksia sekä Fenotyyppivalokuvasarja.

 

Entomologiset kokoelmat ovat yleensä huolellisesti laadittuja ja ne on toteutettu tieteellisistä tai esteettisistä lähtökohdista. Ensi katsomalla minun kokoelmani näyttää melko tavalliselta – joskin huonosti tehdyltä – mutta se on koottu yksilöistä, jotka ovat ihmisnäkökulmasta hyödyttömiä tai eivät ainakaan keräämisen arvoisia. Nimi Sivusaalis viittaa erityisesti kokoelman osaan, joka koostuu biologin sivusaalismateriaalista. Biologeille kertyy usein varsinaisen tutkimusaineiston keräämisen ohessa sivusaalista, jolle ei ole mitään käyttöä. Halusin keskittyä tähän tieteellisesti merkityksettömänä pidettyyn aineistoon. Rikoin tarkoituksella hyönteiskokoelmien rakentamiseen liittyviä sääntöjä, sillä olen itsekin biologian yliopisto-opiskelija ja kiinnostunut etenkin eläintieteen metodeista ja käytännöistä.

 

Kokoelman muut osat sisältävät kesymehiläisiä ja henkilökohtaista “sivusaalista”. Keräsin usean kuukauden ajan haittaeläiminä pidettyjä hyönteisiä, kuten hyttysiä, sekä muita epäonnisia selkärangattomia, jotka tapoin vahingossa. Mehiläisiä sain kahdelta tarhaajalta, jotka menettävät osan hyönteisistään joka talvi. Mehiläiset ja muut pölyttäjähyönteiset ovat vähentyneet huolestuttavasti: esimerkiksi eräillä kiinalaisilla omenatarhoilla kukat joudutaan jo pölyttämään käsin. Mietin, voiko tavallisista kesymehiläisistä tulla joskus keräilyharvinaisuuksia.

 

Fenotyyppi tarkoittaa yksilön fyysistä ulkoasua, joka syntyy geenien ja ympäristön yhteisvaikutuksena. Jokainen päällekkäisvalotuskuva koostuu useista samaan lajiin tai lajiryhmään kuuluvista selkärangattomista. Parviäly korostaa suuriin hyönteiskolonioihin kuuluvien yksilöiden vähäistä merkitystä, ja ihmisetkin näkevät erilaiset ötökät usein inhottavana massana eivätkä niinkään yksilöinä tai edes lajeina. Sarjan valokuvissa eläinmassa muodostaa pehmeitä ja jopa söpöjä muotokuvia. Yksilöt eivät kuitenkaan huku täysin massaan, sillä sinne tänne sojottavat raajat ja muut ruumiinosat eivät suostu asettumaan täysin kohdakkain.

Suomen Kulttuurirahasto on tukenut projektia.