TAPAUS ALISTEINEN

Blythe Smith

03.08.-28.08.2016

TAPAUS ALISTEINEN on tositapahtumiin perustuva videoinstallaatio vallankäytöstä ja sukupuolesta, alistamisesta ja alistetuksi tulemisesta. Tapaus alisteinen peilaa yhden naisen näkökulman ja historian kautta sitä, kuinka meitä määritellään ja työnnetään ennalta annettuihin rooleihin ulkoapäin. Kuinka heikkoja käytetään hyväksi ja syödään pala palalta. Kuinka ulkoapäin tulevista äänistä tulee lopulta omiamme ja opimme alistamaan itse itseämme.

Tapaus alisteinen koostuu useasta pienestä osasesta, joista kukin on omanlaisensa ikkuna naisen tarinaan. Osista muodostuu kokonaisuus, joka on hauras ja liikuttava, mutta samalla oudosti voimaannuttava. Keskiöön nousee säälin sijaan ymmärrys.

Tapaus alisteinen kattaa ihmisyyden vaiheet lapsuudesta keski-ikään, päiväkodista työelämään, kodista yhteiskuntaan. Onko mitään paikkaa tai tilaa, jossa voi välttyä alisteisuudelta, jos se on tullut osaksi itseä?

Raskaista teemoistaan huolimatta Tapaus alisteinen ei ole raskasta katsottavaa. Avuksi tulevat ironia ja hetkittäin lämmin huumori. Teoksen osissa käytetyt tekniikat vaihtelevat seinältä kuvatusta ja ämpärissä kehitetystä Super 8 -filmistä HD-videoon. Tekstillä, puheella ja kielellä on teoksissa ratkaiseva rooli.

 

CASE SUBORDINATE

Blythe Smith

August 3th – August 28th, 2016

CASE SUBORDINATE is a video installation based on true life. It handles the themes of power and gender, subordination and oppression. Case Subordinate takes the perspective of one woman and her history, looking into how we are defined and pushed into different predetermined roles from the outside. How the weak are abused and cannibalised, piece by piece. And how the voices from the outside turn into those of our own and we learn to oppress ourselves.

Case Subordinate consists of small fragments, each of which offers a window to the woman’s story. The fragments make up a whole, which is fragile and touching, yet at the same time weirdly empowering. Instead of pity, the focus is on understanding.

Case Subordinate covers the stages of humanity from childhood to middle age, from kindergarten to working life, from home to society. Is there any place or space where you can escape subordination if it has become part of you?

Despite the heavy themes, Case Subordinate is not heavy to watch. The approach is aesthetically pleasant with splashes of warm humour and irony. The work is made up of a variety of techniques, ranging from bucket-developed Super8 videos to Full HD. Language – text and speech – play a central role in Case Subordinate.