Lehdistötiedote

1.9. – 25.9.2016

MUOVIMIES EKSYY PAHVIKAUPUNKIIN – Reijo Kärkkäinen, kuvia

PLASTICMAN GET LOST IN THE CARDBOARDCITY – pictures by Reijo Kärkkäinen

 

Avajaiset ke 31.08.2016 klo 18 – 20. Tervetuloa!

 

Pahvikaupungit vettyvät. Kevyet ajatukset painuvat pohjaan ja sanat kuultavat toistensa lävitse. Varjojen kapina päättyi Ankkalinnan voittoon.Vihreäkaapuinen hahmo tekee arkeologisia löytöjä ja koettaa tulkita kuvien vyyhtiä. Muovinen käsi sulaa mekaaniseen tervehdykseen kuin käsi mittaisi tuulen suuntaa. Vartija katsoo toisaalle – on tilaa olla jouten.

Reijo Kärkkäinen (s. 1964) on suomalainen kuvataiteilija, joka valmistui taiteen kandidaatiksi Taideteollisesta korkeakoulusta. Kuvataiteilijana Reijo Kärkkäinen on moniottelija, jonka tuotantoon mahtuu maalauksia, grafiikkaa, installaatioita, valokuvia, sarjakuvaa ja kuvituksia. Lisäksi hän toimii mukana kansainvälisessä taiteilijaryhmässä Le Dernier Crissä. Taiteilija asuu ja työskentelee Kuopiossa.

Reijo Kärkkäinen tutkii töissään piirtämisen ja maalaamisen, sekä tekstin ja kuvan rajankäyntiä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Esittävä vuorottelee abstraktin ilmaisun kanssa ja piirrosjälki kohtaa maalauspinnan. Kärkkäinen rinnastaa myös erilaisia näkökulmia, joissa vakavuus kohtaa satiirin ja populaarikulttuuri leikittelee perinteisen taideilmaisun kanssa. Mielleyhtymät törmäävät ja risteilevät keskenään, ja kun törmäys syntyy oikeissa olosuhteissa, syntyy elämää.

Reijo Kärkkäinen (b.1964) is a Finnish artist who graduated as Bachelor of Arts from University of Industrial Arts in Helsinki. Kärkkäinen is a multidisciplinary visual artist, whose work ranges from paintings, graphics, installations, photographs to comics and illustrations. He works also together with the French arthouse Le Dernier Cri. The Artist lives and works in Kuopio. Reijo Kärkkäinen studies drawing and painting in his work, both text and image boundaries and the mutual interaction. Performing take turns an abstract expression, and a drawing line finds the painting. Kärkkäinen coordinates different points of view, in which the seriousness meets the satire and popular culture is toying with the traditional expression of art. Associations collide and cruise with each other, and when the crash generated in the right circumstances, there will be life.

 

Lisää informaatiota:

More information:

http://www.tabulaland.com/taiteilijat/reijo-karkkainen/

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2370

http://www.arslibera.com/taiteilijaSivu_01.php?id=100