Boom Conditions” (suora suom. korkeasuhdanne)

Valokuvanäyttely “Boom Conditions” kokoaa kahden Lahden muotoiluinstituutin valokuvauksen opiskelijan Jussi Puikkosen ja Ville Maljan töitä yhteisnäyttelyksi Myymälä 2 Galleriaan. Kantavana teemana on tämän päivän Suomi, suomalaisuus, ja ne keskivertoperheiden 2,3 lasta, arjessa ja juhlassa, kotimaassa ja ulkomailla. Kuvissa esiintyvät nuoret aikuiset, keski-ikäiset lapset ja alaikäiset vanhukset omina itsenään, suoraan ja rehellisesti.

Näyttelyn kuvamateriaali on puhdasta valokuvaa sen dokumentaarisessa muodossa. Kummallakin kuvaajalla on omanlaisensa lähestymistapa ja kuvallisen ilmaisun tyyli, joten vaikka aihevalinnoissa vahvasti läsnä
onkin slaavilainen ihmistyyppi ja maailmanjärjestys tai sen unohtamisen tarve, ei se tarkoita kuvien samankaltaisuutta. Kuvat eivät ole syntyneet pelkästään tarpeesta kuvata, vaan halusta kommentoida, kieltää, hyväksyä ja esittää. Osa materiaalista ottaa kantaa, osa ei. Vastuu tulkinnasta luovutetaan lämmöllä kuvan
katsojalle, johon luotetaan ja jota arvostetaan. Tärkeänä pidetään myös kykyä nauraa kuvaajalle, kuvan kohteelle ja itselle kuvan katsojanakin. Kuvattu materiaali tulee varmastikkin jakamaan mielipiteitä, mutta niinhän me kaikki teemme.

“Boom Conditions” is two photography students Jussi Puikkonen and Ville Malja from Lahti Institute of Design in gallery Myymälä2. Theme is todays Finland, the Finns and their average life with 2-3 children in everyday and party in Finland and abroad. Young adults, middleaged children and underaged aged as they are, direct and honest.

Material for the show is pure photography in it´s documentary sense. Both photgraphers have their personal approach, so even when the subject is slavic personality and the world order or the attemp to lose it, that doesn´t mean that the pictures are the same at all. These pictures are not just about photographing. They come from the need to comment, deny, approve and represent. It is important also to be able to laugh at the photographer, the subject and the viewer for himself. These pictures will devide opinions, but that´s what we all do.