OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Visa Knuuttila: Hypnagogia    18.07-11.08.2019

Vernissage/Avajaiset

 18.07.2019 at 18:00

Hypnagogia-näyttely koostuu 2018-19 valmistuneista video- ja valokuvateoksista.
Hypnagogia on unen ja valveen välinen rajatila, jossa konkreettisen maailman rajat liukenevat hämmentävään psykedeliaan. Hetkeä ennen nukahtamista keho, identiteetti, kulttuuri jne. menettävät merkityksensä ja tilalle astuu hallusinaatioiden, paradoksien ja näkyjen maailma.

Tässä näyttelyssä hypnagogia (valveuni) on vertauskuva erilaisille välitiloille, joita teoksissa lähestytään eri suunnista: konkreettisesta matkustamisesta uneksimiseen, heräämiseen, päivittäisen tietoisuuden epäjatkuvuuksiin ja alitajunnan outouksiin. Uni syvenee pitemmälle galleriaan edetessä.

Olen viimeisen vuoden aikana matkustanut, muun muassa työstänyt tätä näyttelyä, residensseissä Euroopassa ja Brasiliassa. Paljon aikaa on siis kulunut kulkuvälineissä, odotustiloissa, pysäkeillä, tien varressa, julkisissa vessoissa ja kaikennäköisissä epäpaikoissa. Toisaalta matkustamiseen liittyy paljon sisäisiä välitiloja – jetlagia ja yleistä pehmeäpäisyyttä; kulttuurieroja ja kielimuureja; dissosiaatiota, vieraantuneisuutta, unettomuutta sekä outoja, rönsyileviä unia. Havahtumisia keskellä päivää kuin unesta, vieraasta maisemasta, tuntemattomasta kaupungista.
Havainnot ovat sirpaleisia ja satunnaisia, heijastuksia omasta mielentilasta. Alkaa tuntua ettei omiin tarinoihin ole luottamista.

Tien päällä olen pyrkinyt kiinnittämään näihin liminaalisiin tiloihin erityistä huomiota. Ne ovat keskeisessä osassa Hypnagogia-videoteoksessa, jossa uni ja valve vaihtelevat paikkaa kolmessa limittäisessä rinnakkaistodellisuudessa.Teoksen pääosassa esiintyy taiteilija Ella Tahkolahti, kolmen alter egon voimin. Teos on kuvattu talven ja kevään 2018-19 aikana Suomessa, Brasiliassa ja Ranskassa.

Näyttelyn valokuvat lähestyvät uneksimista alitajuisemmasta suunnasta. Ne ovat performatiivisia omakuvia, jatkoa viime vuosina tekemilleni buto-performansseille. Buto on keino suunnata katse sisäänpäin, tietoisuuden tai unimaailman rajoille, mistä löytyy odottamattomia, outoja naamoja.

 ***

Olen kuvataiteilija, valokuvaaja ja graafinen suunnittelija, asun ja työskentelen Helsingissä. Teokseni hyödyntävät performanssia, videota, valokuvaa ja erilaisia sekatekniikoita. Niiden lähtökohdat ovat ruumiillisia ja aiheet liittyvät usein havaitsemiseen, tietoisuuteen ja alitajuntaan. Työskentelyni on kokeellista ja jossain määrin prosessiorientoitunutta.
Pyrin lähtökohtaisesti kaivamaan esiin jotain, mistä en itse ole valmiiksi tietoinen.

ENGLISH TEXT

Hypnagogia is a collection of photographic and video works from 2018-19.
Hypnagogia refers to the hallucinatory moment just before falling asleep, when the outlines of concrete reality dissolve into a psychedelic stream of imagery. At that moment, daily body, identity, culture etc. cease to matter and a world of paradoxes and visions emerges in their place.

In this exhibition, Hypnagogia serves as a metaphor for liminal states in general, seen from various perspectives: from literal explorations of traveling in between places, to dreams and discontinuities in daily consciousness, to the high weirdness of the unconscious. The dreams deepen the further into the gallery you proceed.

I’ve been traveling during the past year, among other things working on this exhibition, in artist residencies around Europe and in Brazil. Thus many hours have been spent in transit halls, inside various vehicles, airport lounges, public toilets, waiting rooms and so on. Traveling tends to produce inner states of liminality as well – jet lag and general soft-headedness; cultural and language barriers; feelings of alienation, dissociation, dehydration; insomnia and strange, meandering dreams. One might wake up as if from a sleep, in an alien landscape, an unknown town. Perceptions appear as fragmented, random, variations on a theme, reflections of one’s inner state. Stories told to ourselves begin to seem sketchy.

I’ve tried to pay attention to these liminal states while on the road, and to capture some of them in Hypnagogia the video. It is a collage of three parallel realities tangled together, in a cycle of dreaming while awake. The main characters are played by artist Ella Tahkolahti. The video was shot during our travels in France, Brazil and Finland.

The photographs approach Dreaming from a more subconscious perspective. They are performative self-portraits, a sequel to a series of butoh performances from a few years back. Butoh directs attention to the edges of inner consciousness, shadows normally unexplored by the conscious mind. Unexpected, subliminal figures are met, usually seen only in dreams

.***

I am a visual artist, photographer and a graphic designer living in Helsinki. I work with performance, video,

photography and various mixed media. My artworks are based on bodily experiences, often dealing with themes related to perception, consciousness and the subconscious. I work in an experimental and somewhat process-oriented manner, attempting to unearth something I was not conscious of before.

facebook event