Root_new_lowres

Tuomas Tuomiranta: Portal / Portti      10.10.-3.11.2019

Vernissage/Avajaiset  10.10.2019  h.18:00

The surface of an image is a gate to a visionary environment where directions and distances are ambiguous. The space transmitted by a two dimensional picture is an illusion. The supposed meanings of the opposites, like inner and outer or material and immaterial, merge and loose their objectivity in the pictorial experience.

The Portal exhibition consists of seven prints of computer graphics and a video installation which visualizes the creative process through a computer animation and the program code. The images have been created with a 3D rendering program developed by the artist. Programming acts like a port to realise visual ideas shown by imagination.

Tuomas Tuomiranta is a visual artist and he creates computer programming based artworks that he develops and programs on his own. His works are printed computer graphics, computer animations, interactive video installations, virtual spaces or 3D printed sculptures. The works bring together harmony and personal expression.

Tuomas says about Portal exhibition: “In my life I have undergone many situations that can be compared to passing a door. These kind of experiences have contained great fears and my mind has felt naked and insecure in front of something unknown. My art practice has helped me to handle this kind of anxiety in a comprehensive manner.”

Portti

Kuvapinta on portti näynomaiseen ympäristöön, jossa suunnat ja etäisyydet ovat tulkinnanvaraisia.
Kaksiulotteisen kuvan välittämä tila on illuusio. Sellaisten vastakohtien kuin sisäinen ja ulkoinen tai aineellinen ja aineeton oletetut merkitykset hämärtyvät ja sulautuvat toisiinsa kuvallisessa kokemuksessa.

Portti-näyttely koostuu seitsemästä vedostetusta tietokonegrafiikkakuvasta ja videoinstallaatiosta, joka havainnollistaa luomisprosessia tietokoneanimaation ja ohjelmakoodin muodossa. Kuvat on luotu käyttäen itsekehitettyä 3d-renderointiohjelmaa. Ohjelmointi toimii väylänä, jonka avulla voi tehdä näkyväksi mielikuvituksen maailmaa.

Tuomas Tuomiranta on kuvataiteilija ja luo tietokoneohjelmointiin perustuvia taideteoksia, jotka hän kehittää ja ohjelmoi itse. Hänen teoksensa ovat vedostettua tietokonegrafiikkaa, tietokoneanimaatioita, vuorovaikutteisia videoteoksia, virtuaalisia tiloja tai 3d-tulostettuja veistoksia. Teoksissa harmonia yhdistyy omakohtaiseen ilmaisuun.

Tuomas kertoo Portti-näyttelystä: “Olen kohdannut elämässäni tilanteita, joita voi verrata ovesta kulkemiseen. Näihin kokemuksiin on liittynyt suuria pelkoja ja mieleni on tuntunut alastomalta ja turvattomalta jonkin tuntemattoman edessä. Taiteellinen työskentely on auttanut minua käsittelemään tällaista ahdistusta kokonaisvaltaisella tavalla.”

www.tuomastuomiranta.com