Seitsemän kuolemansyntiä lautasella ja muita ongelmia

Näyttelyssä on esillä kaksi teossarjaa, joista toisessa katson lähtökohtaisesti sisään- ja toisessa ulospäin. Seitsemän kuolemansyntiä lautasella -kokonaisuudessa pohdin länsimaista elämäntapaa ja kulutusyhteiskunnan paradoksaalisuutta. Muissa töissä käsittelen itseäni ja olemista yleensä.

Työskentelyni on lähellä kollaasitekniikkaa, jossa yhdistelen erilaisia kuvia, materiaaleja ja tekniikoita, perinteisiä ja uudempia menetelmiä. Pyrin siihen, että käyttämäni välineet tukisivat sisältöä. Kaiken kaikkiaan työskentelyssäni tutkin lähinnä näkyvän pinnan ja syvyyden suhdetta. Keskeisenä teemana on ihmisyys ja ihmisenä oleminen tässä ajassa, yleismaailmallisten ilmiöiden ja mediatodellisuuden keskellä.

Taiteellista työskentelyäni on tukenut Eva ja Maija Taimin rahasto.