Rajoja & rakkautta Jussi Järvinen

Rakkautta & Rajoja
Jussi Järvinen
7.1.-31.1.2021

// Näyttelyn avajaiset järjestetään, jos koronatilanne sen sallii. // The opening of the exhibition will be held if the Covid situation allows it. //

FIN

Rakkautta & rajoja -näyttelyssä tuon esiin yhteen kietoutuvia eriarvoisuuksia. Tarkastelen eri vallan mekanismeja, esimerkiksi ihmisten ja muunlajisten eläinten välistä dikotomiaa sekä sukupuolibinääriä.

Haluan luoda vaihtoehtoisia tapoja nähdä, esittää ja tuottaa ruumista länsimaisessa kulttuurissa. Henkilökohtaiseen koruuni pohjautuvassa J, U, S, S, I -sarjassa pohdin, mitä rajoja koru luo ja voi rikkoa. Lihakoukussa roikkuvassa helminauhassa yhdistyy niin inhimillisten kuin ei-inhimillisten kohtaama toiseuttaminen ja väkivalta. Vallankäyttö, joka sortaa esimerkiksi vähemmistöjä, sortaa myös muunlajisia eläimiä.

Näyttely kritisoi ihmiskeskeisyyttä ja osoittaa rakkautta lajirajojen yli.

Jussi Järvinen (s. 1993) on Helsingissä asuva kuvataiteilija. Hän keskittyy työskentelyssään erityisesti ruumiillisuuteen, sukupuoleen ja valtasuhteisiin queer-näkökulmasta, joka läpileikkaa koko hänen työskentelyään. Järvinen yhdistää teoksissaan arkkityyppisiä korun muotoja, tekstiä ja symboleja inspiroituen vuosituhannen vaihteen estetiikasta. Järvinen on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Göteborgin yliopistosta erikoistuen korutaiteeseen ja opiskelee tällä hetkellä kulttuurien tutkimusta Helsingin yliopistossa.

www.jarvinenjussi.com
www.instagram.com/jarvinen.jussi

ENG
In the exhibition Rakkautta & Rajoja I bring forth intertwined inequalities. I examine  different power mechanics, for example the dichotomy between humans and animals of other species  and the gender binary.

I want to create alternative ways to view, perform and manufacture a body in western culture. In the J,U,S,S,I -series, based on my personal jewellery, I contemplate which boundaries a piece of jewellery can create as well as break. In the pearl necklace hanging from a meathook combines the otherness and violence faced by the humane as well as the inhumane. The use of power which oppresses minorities for example, oppresses other-species animals as well.

The exhibition criticises anthropocentrism and declares love over species’ borders.

Jussi Järvinen (b. 1993) is a visual artist living in Helsinki. In their work they especially focus on corporeality, gender and powerpositions from a queer perspective, which cross sections through their entire work. In their works Järvinen combines architype shapes of jewellery, text and symbols finding inspiration in the aesthetics of the millenium. Järvinen has graduated from the Masters program from the University of Göteburg specializing in jewelart and is studying cultural research at The University of Helsinki at the moment.

www.jarvinenjussi.com
www.instagram.com/jarvinen.jussi

Facebook Event