ANTTI AHTILUOTO

Teos #04 – muistoja ja sijaiskantajia

Teos #04 on esine- ja videoinstallaatio, joka peilaa ajan ja muiston kysymystä. Teoksessa pohditaan, kuinka muistetut tapahtumat suhteutuvat muistissa oleviin yksityiskohtiin, ja kuinka niiden toisintaminen tapahtuu. Tietyssä mielessä muisto on vain unelma, jolla on todisteita, näiden samojen mekanismien muodostaessa pohjan myös ”minän” tapahtumalle.