commonground

Essi Immonen
Common Ground
12.11. – 6.12.2020

Avajaiset/Vernissage
12.11. 6pm-8pm

FIN

”On muitakin, joille olen velkaa. Niitä, jotka ovat pitäneet hyvänä ja
antaneet kasvaa. Mietin usein sitä poikaa, joka ala-asteen käsityötunnilla
kutsui vahingossa opettajaa äidiksi. Se olisi yhtä hyvin voinut käydä minulle,
ihme ettei käynyt.”
(Ote teoksesta Something borrowed something blue)

Essi Immosen yksityisnäyttely Common Ground pohtii yksityisen ja julkisen rajapintaa, identiteetin luomista ja sen fasadeja, huijarisyndroomaa sekä taiteellisen prosessin jatkuvaa keskeneräisyyttä, jonka pysäytyskuvana näyttelyn voi nähdä. Näyttelyn teoksissa serigrafialla vedostettu aines kohtaa löydetyt materiaalit ja esineet.

Kuvamaailma kumpuaa halusta nostaa keskeneräisyys ja hapuilu keskiöön. Teokset keskustelevat taideobjektin käsitteen kanssa; miten iltakävelyltä mukaan noukittu köydenpätkä rinnastuu grafiikan vedoksen kanssa? Missä loppuu taiteellinen työ, ja mitä se muu on? Näyttely on myös taiteilijan yritys asettaa itsensä osaksi jatkumoa josta teokset ammentavat, tuoden esille näitä lähteitä ja siten rinnastuen niihin. Näyttely yhdistelee, sitten taas erkaannuttaa, punoo ja purkaa taiteilijan lähdemateriaalia, päiväkirjamaisia katkelmia ja pohdintoja materiaalisuudesta, käyden dialogia itsensä kanssa. Se häpeilee ja oivaltaa, etsii yhteistä maaperää.

Essi Immonen (s. 1995, Rautjärvi) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, joka työskentelee pääosin taidegrafiikan ja installaation parissa. Tällä hetkellä Immonen suorittaa kuvataiteen maisteriopintoja Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä, mm. Nuoret Taidegraafikot 2018 -näyttelyssä Galleria G:ssä Helsingissä. Hänen teoksiaan on sekä yksityisissä että julkisissa kokoelmissa (mm. HUS ja Valtion Taideteostoimikunta). Vuonna 2021 Immonen osallistuu Kuvan Kevät –maisterinäyttelyyn.

ENG

“There are also others to whom I owe. To those who have kept me good and let me grow. I often think about the boy in elementary school who accidentally called the teacher ‘mother’. It might as well have happened to me, a wonder that it didn’t.“
(Excerpt from the piece Something borrowed something blue)

Essi Immonen’s solo exhibition Common Ground reflects on the borderline between private and public, creation of one’s identity and its facades, the imposter syndrome, and the constant movement of the unfinished nature of the artistic process, which the exhibition is a still image of. In the works, screenprinted materia meets found materials and objects.

The imagery springs from a desire to bring incompleteness and uncertainty to the center. The works deal with the concept of an art object; how is a piece of rope picked up from an evening walk juxtaposed with a screenprinted image? Where does the artistic practise end, and what is the rest? The exhibition is also the artist’s attempt to place oneself into the continuum from which the works draw from, bringing these sources forward and parallelling oneself with them. The exhibition combines and detaches again, weaves and decomposes the artist’s source material, diary-like fragments and thoughts on materiality, engaging in dialogue with oneself. Fluctuating between embarrasment and epiphany, looking for a common ground.

Essi Immonen (b. 1995, Rautjärvi) is a visual artist living and working in Helsinki. She is mainly working within printmaking and installation. Immonen is currently doing her MA studies at the Academy of Fine Arts in Helsinki. Her works have been exhibited in several solo and group exhibitions, e.g. the Young Printmakers 2018 –exhibition at Galleria G in Helsinki. Her works are both in private and public collections e.g. HUS and State Art Commission. In 2021 she will participate in the Kuvan Kevät master’s thesis exhibition.

Facebook event