Näyttelyn teema on henki ja liha: henkiliha. Esille tulee installaatio ja maalauksia, sekä piirrustuksia. Henkilihassa on kysymys ruumiillisuuden ulkopuolelle astumisesta. Ei mies, ei nainen. Kokemuksesta ihmiskehossa ja kokemuksesta sen ulkopuolella. Teoksissa kuvataan yhteyden saavuttamista tai sen kaipuuta henkeen.

Enossa asuvan ja työskentelevän taiteilija Reima Hirvosen työskentelyssä on nähtävissä eräänlainen paljas herkkyys yhdistettynä teatraalisuuteen. Tunteet ovat voimakkaita. Teosten keskellä kulkiessamme olemme elämän näyttämöllä, Hirvosen tunnemaastossa. Hän kuvaa peittelemättömästi ja kömpelön vimmaisesti fyysistä ja henkistä halua, yhteyden hakemista toiseen lihalliseen olentoon/ jumalaan / näkymättömään viisauteen.

Kandalaisen, nykyään Berliinissä asuvan ja työskentelevän taiteilija AA Bronsonin ajattelu ja työskentely kohtaa Reima Hirvosen kanssa jouhevasti, ikäänkuin kaksi jouhituppoa letittyisi soljuvasti yhteen. AA Bronson on aiemmissa teoksissaan käsitellyt aiheita liittyen menetykseen, kuolemaan, traumaan ja parantumiseen.

Näyttelyn kuraattori on Riikka Kiljunen. Hän tuntee ja on seurannut Reima Hirvosen työskentelyä vuodesta 2009. Hän tapasi ja haastatteli AA Bronsonia Berliinissä keväällä 2017.

Henkiliha on osa Helsinki Pride 2017 ohjelmistoa.

_

The theme of the exhibition is spirit and flesh: spirit flesh. It consists of installation, paintings and drawings. Spirit Flesh deals with other spheres, longing of the spirit, longing of the body; the notion of stepping outside of the body, not a man – not a woman.

Reima Hirvonen lives and works in Eno, northeast of Finland. In his works one can notice a sense of vulnerability connected with a more theatrical touch. Whilst wondering amongst the works, one is indeed within the Hirvonen’s emotional landscape on the stage of life itself. He illustrates in a fragile and clumsy way a physical and spiritual desire seeking for a connection with another fleshly person / god / invisible wisdom.

AA Bronson’s thinking and working meets that of Reima Hirvonen’s in a smooth way as if the tails of two horses were braided together. AA Bronson has dealt with the subjects of loss, death, trauma and healing in his previous works. AA Bronson is a canadian-born artist who lives and works in Berlin.

Riikka Kiljunen is the curator of the exhibition. She has known and followed Reima Hirvonen’s work since 2009. She met and interviewed AA Bronson in Berlin in spring 2017.

Spirit flesh is part of Helsinki Pride 2017 programme.