Piirustuskerhon ryhmätöitä.

-Paa ne paperit kiertämään niinkun a-viirus ja lakkaa hamstraamasta sinisiä tusseja.
-Se on hunajaa, sano. Monta ahkeraa mehiläistä oksentaa mettä yhteiseen purkkiin.
-Joo ja ehkä se on samanlainen juttu kuin musiikki.
-Hä?
-No kun muutama tyyppi ääntelee yhdessä niin siitä tulee yhteinen ääni, joka on niiden kaikkien ja ei kuitenkaan kenenkään. Ja kuvaan jonka yksi ihminen piirtää heijastuu sen ihmisen ajatukset ja kulttuuri ja kaikkea. No jos kuus tai kahdeksan ihmistä piirtää yhdessä kuvan niin mitä siihen sitten heijastuu? Mitä se kuva silloin on?
-Musta se on keskustelu.
-No mitä se on jos kahdeksan tyyppiä puhuu samaan aikaan?
-Puhuuko ne asiaa vai vaan päällekkäin?
-Niin, niitten pitäis osata puhua yhteen ääneen että siitä sais mitään selvää.
-Noni, se on sama juttu musiikissa. Ei ne soittajat välttämättä tiedä etukäteen mitä ne meinaa soittaa, sitten ne vaan alottaa ja koittaa saada jutut sopimaan toisiinsa. Ne koittaa kuunnella toisiaan ja arvailee mitä ne muut aikoo. Lopputulos on yllätys.

Näyttelyssä on esillä kirjavia keskusteluja paperilla. Yksi videokin on. Lisäksi pari dialogia sekä joitakin monologeja. Kaikki puheenvuorot on kirjoitettu kuvakielellä ja arvoituksin. Piirustuskerhon piirustuksia. Aiheena monen ihmisen näkökulma.

Piirtäminen jatkuu näyttelyn ajan galleriassa! Luvassa on lisäksi musiikkiesityksiä!

Piirustuskerhon piirtäjät: Kirsi Aaltonen, Niko-Matti Ahti, Jan Anderzén, Roope Eronen, Mirkka Eskonen, Matti Isosävi, Jonna Karanka, Merja Kokkonen,
Pauliina Korpi, Laura Naukkarinen, Tero Niskanen, Lars Mattila, Arttu Partinen, Annika Saarinen, Inka Saarinen,
Jere-Ensio Seppänen, Erkki Sinnemäki, Kevin Regan, Tomas Regan, Antti Tolvi, Jaakko Tolvi, Elisa Vesterinen,
Jenni Viitanen, Johanna Viitanen.

Näyttelyn tuottajat: Jan Anderzén, Roope Eronen, Merja Kokkonen, Jere-Ensio Seppänen, Kevin Regan, Tomas Regan.

PIIRUSTUSKERHO (Drawing club)

jan 23 – feb 12 2004

Drawing-club collaborations.

-Pass them papers around like the a-virus and quit hogging all the blue markers.
-Say, it is like honey. All the busy little bees gathering dew and pollen and making honey together.
-Sure, I guess. It’s kinda like music too.
-Eh?
-Well, when you have a bunch of people making sounds at the same time you get a combined sound. Their common sound, which is the sound of every one of them, and yet not any one’s own. And you know the way a picture drawn by a person reflects his or her thoughts and culture and personality and everything. Well, so, what if you have six or eight people drawing a picture together, then what does that image reflect? What’s in that image?
-I think it’s sorta like a conversation.
-Well what is it when you have eight people talking at the same time?
-Are they talking sense, or just talking over each other?
-Yes, they’d have to be able to make sense together, before you could make any sense of it.
-It’s the same thing with music. The musicians don’t necessarily know exactly what they’re going to play, they just get going and try to make things fit. They listen to each other and try to guess where the others are going. The result is a surprise.

On display are colourful conversations on paper. One is on video. Also a couple of dialogues and some monologues. All discussions are written in riddle and allegory. The angle is multiple-perspective. The drawings of a drawing club.

There shall be drawing done within the gallery! Also music shall be performed!

The drawers: Kirsi Aaltonen, Niko-Matti Ahti, Jan Anderzén, Roope Eronen, Mirkka Eskonen, Matti Isosävi, Jonna Karanka, Merja Kokkonen,
Pauliina Korpi, Laura Naukkarinen, Tero Niskanen, Lars Mattila, Arttu Partinen, Annika Saarinen, Inka Saarinen,
Jere-Ensio Seppänen, Erkki Sinnemäki, Kevin Regan, Tomas Regan, Antti Tolvi, Jaakko Tolvi, Elisa Vesterinen,
Jenni Viitanen, Johanna Viitanen.

The producers: Jan Anderzén, Roope Eronen, Merja Kokkonen, Jere-Ensio Seppänen, Kevin Regan, Tomas Regan.