lumeliitto_still_2_lowres

Anna Knappe & Amir Jan
LUMELIITTO / SHAM MARRIAGE
1.06 – 24.06 2018

Opening/Vernissage
31.05.2018 – at 18:00

Lumeavioliitolla tarkoitetaan yleensä avioliittoa, jonka tarkoituksena ei ole yhteiselämän viettäminen tai perheen perustaminen vaan maahantulosääntöjen kiertäminen. Laki ei kuitenkaan määrittele lumeliiton käsitettä, vaan solmitut liitot ovat muodollisesti päteviä avioliittoja ja niiden aitouden määrittely tapahtuu muiden kuin avioliiton osapuolten toimesta.

Monikulttuurisia parisuhteita taiteilijoiden oman parisuhteen kautta tarkasteleva Lumeliitto-videoteos on kahdesta erillisestä videosta koostuva kokonaisuus, joista ensimmäinen video tutkii rakkauden representaatioita hääkuvaston ja suhteen niin kutsuttua aitoutta mittaavien kysymysten kautta ja toinen käsittelee kulttuurisia ennakkoluuloja suomalaisen ja afganistanilaisen kulttuurin näkökulmasta.

Parisuhdettamme yritetään usein tulkita islamin ja Afganistanin vanhoillisen kulttuurin kautta ja jotkut läheisemme ovat olleet huolissaan mm. siitä hyväksyykö Amir sukupuolten tasa-arvon ja naisten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden tai käyttääkö hän suhdetta hyväksi saadakseen oleskeluluvan. Huolensa ovat ilmaisseet myös Amirin afganistanilaiset sukulaiset ja ystävät, jotka pelkäävät, että Amir joutuu suomalaisen naisen kanssa luopumaan omasta kulttuuristaan. Ennakkoluuloisten suomalaisten mielestä Anna on Amirin kanssa, koska ei saa parempaa tai koska pitää Amiria eksoottisena. Monien afganistanilaisen mielestä taas suomalainen nainen on kevytkenkäinen, eikä koskaan vastaa afgaanivaimoon kohdistuneita odotuksia.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.
Anna Knappe ja Amir Jan ovat työskennelleet taiteilijaparina vuodesta 2010 alkaen, tehden elokuvallisia teoksia, mediainstallaatioita ja valokuvateoksia, jotka käsittelevät globaalia siirtolaisuutta sekä ihmisten että muiden elollisten olentojen näkökulmasta. He työskentelevä usein yhteistyössä Suomen ja muun Euroopan afganistanilaisen diasporan jäsenten kanssa, pyrkien voimauttamaan maahanmuuttajien vähemmistöryhmiä kertomaan ja ottamaan haltuun omat yhteisölliset narratiivinsa, vastapainoksi sille, miten heitä yleensä kuvataan valtaväestön toimesta.

Sham marriage usually refers to marriages in which the intent of the marriage is not to live together or to start a family but to circumvent the immigration regulations. The law does not define sham marriages — all formal marriage contracts are legally valid, and the authenticity of the relationship is defined by others than the marriage partners.

The video work Sham Marriage looks at multicultural relationships through the artists’ own relationship. Sham Marriage consists of two videos: the first video exploring representations of love through wedding images and the so-called authenticity of relationships through questions posed by the Immigration Service and our families, and the other discusses cultural prejudices from the point of view of Finnish and Afghan culture.

Our relationship is often interpreted through the conservative culture of Islam and Afghanistan, and some people in our circle of friends and families have been concerned about, for example, whether Amir accepts the principle of gender equality and women’s sexual rights or whether he is using the relationship to obtain a residence permit. Amir’s Afghan relatives and friends have also expressed their concern that Amir will be forced to abandon his own culture when marrying a Finnish woman. Prejudiced Finns think that Anna is with Amir because she can not get a better spouse or because she thinks Amir is exotic. Many Afghans believe that Finnish women are promiscuous and can never meet the expectations for Afghan wives.

The exhibition is supported by the Arts Promotion Center Finland
Anna Knappe and Amir Jan have been working as an artist duo since 2010, producing cinematic works, media installations and photographic works dealing with the various aspects of global migration from different perspectives including both humans and other living species. They collaborate closely with the Afghan diaspora communities in Finland and Europe, aiming to empower the minority migrant communities to narrate their own collective stories instead of being the actors or subjects in the narratives created by and for the purpose of the majority groups.

http://annaknappe.com/