kurri_tummy_tuck

Mirja Kurri

OSIA / PARTS

Opening/Vernissage 05.04.2018 klo. 18:00

5.4.–29.4.2018

Elävä keho on alati muuttuva, mutta pysyvä. Jokainen sana ja kosketus voi jättää siihen jälkensä. Paha saa kehon kasvattamaan panssarin, hyvä kuorii sen pois. Näyttelyssä avaan oman kehoni ja sen rakennuspalikat muiden nähtäville.

Näyttely koostuu metalliteoksista sekä yhdestä videoteoksesta. Metalliteokset olen valmistanut kehittämälläni tekniikalla, jossa maalaan tulella teräslevylle. Hitsaamalla piirrän ääriviivaa, hiomalla luon valoa ja liekillä kuumentamalla nostan esiin raudan omat sävyt, joilla maalaan teoksiin lopulliset muodot ja varjot.

Näyttelyn teoksissa käsittelen kehonkuvaa vaikka kehossa minua kiinnostaakin lähinnä valo ja varjo. Lopulta en enää näe käsivarsia tai vatsamakkaroita vaan vain erilaisia muotoja ja linjoja. Myös taidemallina työskentely on saanut minut irtautumaan omasta kehostani niin, etten näe sitä enää omanani.

Näyttelyä on tukenut Alli ja Allan Salon Erillisrahasto.

Mirja Kurri (s.1983) on tamperelainen kuvataiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2014. Aikaisemmalta koulutukseltaan Kurri on muotoilija. Kurri työskentelee hitaasti mietiskellen, tarkkaan suunnitellen ja lopulta hektisesti toteuttaen viime hetken hallitussa kaaoksessa. Kurrin teoksia on aikaisemmin nähty muun muassa Metallinaisia-työryhmän näyttelyissä.

A living and breathing body is always changing, yet permanent. Every word and touch can leave a mark. Spite will make the body grow a shell, kindness can peel it off. In this exhibition I will open my body and its makings for all to see.

The exhibition comprises metal works and one video. The metal works are made by my own technique of fire painting on sheet iron. By welding I draw lines, by sanding I make light, and by torching I draw out the colours of the iron itself to paint shapes and shadows.

The works deal with body image, even though I’m most interested just by light and shadow. In the end I don’t see arms or belly rolls, just shapes and lines. Also working as an art model has made me detach from my body as it were not mine anymore.

Exhibition is supported by Alli and Allan Salo fund.

Mirja Kurri (b. 1983) is a visual artist from Tampere, Finland. She graduated from Tampere University of Applied Sciences, Fine Arts department in 2014. Her former education is in design. Kurri works by slowly pondering, carefully planning, and by the end vigorously executing at the deadline. Kurri’s works have been previously seen at Metal Women exhibitions in Helsinki and Tampere.