INCUBO_2020_A4_web
INCUBO
Johanna Juvonen & Biagio Rosa
10.12.2020-3.1.2021

Avoinna/ Opens
09.12.2020  12-18.00

FIN

INCUBO on meidän painajaisemme, tai se on in cubo -mielen turvapaikka “kuutiossa” jonka rauhan jokin odottamaton rikkoo.

Näyttelyn teoksia tehdessä mielessä pyöri tasapaino, särkyminen, turva, tuki, painajaiset ja kahtia jakautuneisuus. Teokset ovat syntyneet näistä tunnetiloista ja ne tasapainottelevat vastakohtien välillä.

Tutkimme teoksissa tasapainon vääristymistä, halusimme kuvata painajaisten tunteita värin tärinällä ja sortumisen tunteella.

***

Juvonen & Rosa on suomalais-italialainen taiteilijapari. Taiteilijoiden yhteistyö alkoi opiskeluvuosina Italiassa, Urbinon Kuvataideakatemiassa vuonna 2005. He asuvat ja työskentelevät Jyväskylässä.

Taiteilijaparin teosten lähtökohtana ovat usein ajankohtaiset, mieltä askarruttavat ja vaikeasti lähestyttävät asiat. He tutkivat teoksissaan kodittomuuden ja juurettomuuden suuria tunteita. Rosan kotiseudulla Italian Abruzzossa sattuneet maanjäristykset ovat vaikuttaneet suuresti taiteilijoiden teoksiin; luonnonmullistukset ja niiden aiheuttavat ilmiöt toimivat usein inspiraationa taiteelle. Monissa teoksissa onkin käytetty rakennusmateriaalia betonista raudoitukseen, koottu tukirakenteita sekä käytetty värimaailmana italialaisten rakennusten ulkorappauksen värejä sekä raunioita.

Särkyminen ja säröjen estetiikka kiehtoo kovasti. Näistä lähtökohdista syntyvät taiteilijaparin maalaukset, veistokset ja installaatiot. Ihmisen hylkäämä kiehtoo heitä niin taiteessa, kuin materiaalivalinnoissakin. Taiteen materiaaleiksi valikoituukin usein luonnon- tai rakennusmateriaalit.

Heidän teoksiaan on ollut esillä useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja Italiassa.

He toimivat myös yhteisötaiteen parissa ja ylläpitävät Petäjävedellä Taidetila Toinilan toimintaa.

Vuonna 2021 he ovat mukana mm. Happea, heliumia -neljän taiteilijaduon näyttelyissä Poriginal galleriassa Porissa ja Kulttuurikeskus Laikussa Tampereella sekä pitävät yksityisnäyttelyn Petäjävedellä osana Taidetila Toinilan 10-vuotis juhlavuotta.

 

ENG

INCUBO is our nightmare, or it is in cubo, or rather, it is the safe haven of the ‘in cubo’ -mind, the peace of which is broken by something unexpected. 

While creating the artworks for the exhibition, balance, shattering, safety, support, nightmares, and dichotomy were on our minds. The artworks are born out of these emotional states and they teeter between the opposites.

In the artworks we examine the distortion of balance. We wanted to depict the emotions of nightmares with a trembling of color and the feeling of collapsing.

***

Juvonen & Rosa are a Finnish – Italian artist duo. The artists’ collaborative work began during their years of study in Italy, in Academy Of Fine Arts, Urbino, in 2005. They live and work in Jyväskylä.

The artist duo’s works’ focal point often lies in current affairs and matters that are thought-provoking and difficult to address. In their work they examine the big feelings related to homelessness and the lack of roots. The earthquakes that occurred in Rosa’s hometown Abruzzo, Italy, have influenced the artists’ work greatly; convulsion of nature and phenomena caused by them often function as an inspiration for art. Many of their artworks have been built incorporating construction materials from concrete to rebar, assembling supporting structures as well as incorporating colors of outside plastering used on Italian buildings and ruins.

Shattering and the aesthetics of infractions are extremely fascinating. The Artist duos’ paintings, sculptures and installations are born out of these baselines. Things abandoned by humans fascinate them in art, as well as in choices of material. Materials for the artwork are often selected from materials that are natural or used in construction.

Their artworks have been presented in many private and group exhibitions in Finland and Italy.

They also work with communal art and administrate the activities of Art space Toinila in Pitäjävesi.

In 2021 they are participating in Happea, Heliumia – an exhibition with four artist duos, held in Poriginal Gallery, Pori and Culture House Laikku in Tampere, as well as hosting a private exhibition as a part of Art space Toinila 10-year celebration in Petäjävesi.

 

Facebook Event