variation 1. the act, process or accident of varying
in condition, character or degree 2. an instance of this
3. amount, rate, extent or degree of change 4. a different
form of something; variant. syn. mutation, alteration,
modification, deviation, divergence, difference

The Variations on Taideteollisen korkeakoulun graafisen suunnittelun opiskelijoiden kevätnäyttely. Näyttelyprojektista julkaistaan myös katalogi, jossa esitellään toista sataa The Variations –logoa ja tekijät niiden takana.

The Variations is the UIAH graphic design departments spring exhibition.The exhibition will be published also as a catalogue presenting all the nearly 200 The Variations -logos and their designers.

Projektin suunnittelu: TaiKin graafisen suunnittelun koulutusohjelman kolmas vuosikurssi

Graafinen suunnittelu: TaiKin graafisen suunnittelun koulutusohjelman opiskelijat

Lisätietoja/more information:

Anne Rusanen, näyttelyn tiedottaja Taideteollisen korkeakoulun graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Puh. 040 7548 756

Kalle Järvenpää, hankkeen tuottaja
Puh. 050 3572 769

variations